Pappersstopp i Paper Folding Unit-K

Platser med pappersstopp är märkta med tecken som A2, som visas på bilden nedan. "Paper Folding Unit-K" är en tillvalsprodukt. Tillbehör
1
Öppna frontluckan.
2
Öppna styrskenan (A2).
3
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
4
Vrid vredet (A3) och kontrollera om papper har fastnat.
Vrid vredet (A3).
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
5
Kontrollera om papper har fastnat i vänster styrskena (B2).
Dra ut vikenheten (B1).
Öppna styrskenan (B2).
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
Stäng styrskenan (B2).
6
Kontrollera om papper har fastnat i höger styrskena (B3).
Fäll upp skenan (B3).
Öppna styrskenan så långt det går.
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
Stäng styrskenan (B3).
7
Kontrollera om papper har fastnat i utmatningsskåran.
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
Sätt tillbaka vikenheten (B1) till ursprungsläget.
8
Stäng styrskenan (A2) och frontluckan.
Fortsätt att följa instruktionerna på skärmen för att fortsätta med jobbet som avbröts eller för att fortsätta rensa pappersstopp.
Om meddelandet om pappersstopp visas upprepade gånger, öppnar du skenan ovanför vredet (A3) på insidan av frontluckan och kontrollera om papper finns kvar.

A39X-034