Byta klammerbehållaren i sadelhäftningsenheten (Booklet Finisher-AF)

Var försiktig så att du inte skadar dig på klamrarna.
1
Öppna efterbehandlarens frontlucka.
2
Dra ut sadelhäftningsenheten.
3
Dra ut de två klammerpatronerna.
4
Tryck på de blå delarna på båda sidor av klammerpatronens lock och öppna den.
5
Ta ut den tomma klammerbehållaren.
Håll i båda sidor av den tomma klammerbehållaren.
Fäll upp och dra ut den tomma klammerbehållaren.
6
Ta ut en ny klammerbehållare från lådan.
7
Sätt in den nya klammerbehållaren i klammerpatronen.
Infoga fliken diagonalt på framsidan av klammerbehållaren i hålet på klammerpatronen, enligt bilden.
Tryck nedåt på baksidan av klammerbehållaren tills den klickar på plats.
Kontrollera att den främre delen av klammerbehållaren skjuts in först. Sätt inte in klammerbehållaren med baksidan först, se bilden nedan.
8
Stäng luckan till klammerpatronen.
9
Sätt in de två klammerpatronerna i sadelhäftningsenheten.
Se till att klammerpatronerna har satts in så att positionsmärkena justeras enligt bilden ovan.
10
Skjut in sadelhäftningsenheten i maskinen och stäng efterbehandlarens främre lucka.
Om häftningen inte fungerar efter bytet gör du en manuell ompositionering. <Placering av klamrar i sadelhäftning>
A39X-027