Byta ut klammerbehållarna i häftenheten (Staple Finisher-AF/Booklet Finisher-AF)

1
Öppna efterbehandlarens frontlucka.
2
Dra ut klammerpatronen från häftenheten.
Du drar ut den genom att hålla i den gröna fliken på klammerbehållaren.
3
Ta ut den tomma klammerbehållaren från klammerpatronen.
4
Ta ut en ny klammerbehållare från lådan.
Avlägsna förseglingen som håller kvar klamrarna efter att du har satt patronen på plats i klammerbehållaren.
5
Sätt in en ny klammerbehållare.
6
Håll i den gröna fliken och skjut tillbaka klammerbehållaren i häftenheten så att den sitter ordentligt på plats.
7
Stäng frontluckan på efterbehandlaren.
A39X-026