Klammerstopp i sadelhäftningsenheten (Booklet Finisher-AF)

Följ anvisningarna i det här avsnittet för att åtgärda klammerstopp. "Booklet Finisher-AF" är ett tillval. Tillbehör
Kontrollera innan du åtgärdar klammerstopp
Om det inträffar ett pappersstopp och ett klammerstopp samtidigt, bör du åtgärda pappersstoppet före klammerstoppet.
Innan du åtgärdar klammerstopp, avlägsna allt utmatat papper från häftesfacket.
1
Öppna efterbehandlarens frontlucka.
2
Dra ut sadelhäftningsenheten.
3
Dra ut de två klammerbehållarna.
4
Håll i båda sidor av klammerbehållaren och sänk fästet.
5
Ta bort alla klamrar som fastnat och sticker ut från klammerbehållaren.
6
Återställ fliken på behållaren till sitt ursprungliga läge.
7
Sätt in två klammerbehållare i sadelhäftningsenheten.
Se till att klammerförpackningen har satts in så att inställningspositionsmärkena justeras enligt bilden ovan.
8
Skjut in sadelhäftningsenheten i maskinen och stäng efterbehandlarens främre lucka.
Efter att ha rensat ett klammerstopp, se till att justera häftpositionen. <Placering av klamrar i sadelhäftning>
A39X-03A