Spara dokument i brevlådan

Det finns två sätt att spara dokument i brevlådan: scanna original från maskinen och skicka filer på en dator från skrivardrivrutinen. Utskriftsinställningar sparas tillsammans med dokument som har sparats från en skrivardrivrutin, så att du alltid kan skriva ut dokument med samma efterbehandling och du behöver inte ange inställningarna igen.
Du rekommenderas att ta bort oönskade filer och bilddata från din brevlåda för att frigöra utrymme för lagring av nya dokument.
Mer information om hur du skickar en fil på datorn finns i handboken för skrivardrivrutinen.

Scanna från maskinen för att spara

1
Placera originalet. Placera original
2
Tryck på <Scanna och lagra>. Skärmbilden <Hem>
3
Välj lådan du vill spara i.
För information om objekt på skärmen och anvisningar om hur du använder dem, se Redigera filer i brevlådan.
4
Tryck på <Scanna>.
(Objekt som visas på skärmen kan variera beroende på modell och alternativ.)
5
Ange lämpliga scanningsinställningar.
För scanningsinställningar se Inställningsskärm och åtgärder för att scanna och spara.
6
Tryck på (Start).
Originalen scannas och sparas som filer.
Om du vill avbryta scanningen, tryck på <Avbryt> eller  (Stopp)  <Ja>.
När <Tryck på [Start] för att scanna nästa original.> visas
A39X-0E2