Ökade säkerhetsfunktioner

Om du sparar viktiga data i maskinen och delar information via maskinen kan maskinen användas mycket effektivare. Maskinen fungerar dessutom bättre som en informationstillgång.
Maskinen har olika funktioner för att öka säkerheten, t.ex. förhindra informationsläckage, förhindra obehörig åtkomst och skydda mot konfidentiell information.
Om du använder dessa säkerhetsfunktioner tillsammans kan du använda maskinen säkert.
A39X-0RH