<Begräns. funktioner, arbetssätt>

Ange inställningarna som används för att begränsa användningen av extrautrustning.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Funktionen Importera alla" finns i Funktionen Importera alla.

<Efterbehandlarfack A/B>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>  <Begräns. funktioner, arbetssätt>
Välj om du vill avaktivera utmatningsfacket A/B på efterbehandlaren.
Egenskap
Beskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<Efterbehandlarfack A/B>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-

<Sadelhäftningsenhet i efterbehandlare>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>  <Begräns. funktioner, arbetssätt>
Välj om du vill avaktivera sadelhäftningsenheten i efterbehandlaren.
Egenskap
Beskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<Sadelhäftningsenhet i efterbehandlare>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-

<Falsningsenhet>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>  <Begräns. funktioner, arbetssätt>
Välj om du vill avaktivera "Paper Folding Unit-K".
Egenskap
Beskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<Falsningsenhet>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-

<Hålslag i efterbehandlare>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>  <Begräns. funktioner, arbetssätt>
Välj om du vill avaktivera hålslagsenheten som har installerats i efterbehandlaren.
Egenskap
Beskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<Hålslag i efterbehandlare>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-

<Stacker>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>  <Begräns. funktioner, arbetssätt>
Välj om du vill avaktivera "High Capacity Stacker-J".
Egenskap
Beskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<Stacker>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-

<Limbindningsenhet>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>  <Begräns. funktioner, arbetssätt>
Välj om du vill avaktivera "Perfect Binder-F".
Egenskap
Beskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<Limbindningsenhet>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-
A39X-0LH