<Säkerhetsinställningar>

Ange inställningarna för att förbättra maskinens säkerhet.

<Inställningar för autentisering/lösenord>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Säkerhetsinställningar>
Ange inställningarna för att förbättra säkerheten på lösenordet och autentiseringsfunktionen.

<Krypteringsinställningar>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Säkerhetsinställningar>
Ange inställningarna för att förbättra den effektiva krypteringssäkerheten.

<Inställningar systemverifikation>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Säkerhetsinställningar>
Ange om systemverifiering och skyddsfunktioner ska användas.
<Verifiera system vid start>: Verifierar integriteten på inbyggd programvara och MEAP-applikationer när maskinen startar.
<Inbyggd McAfee-kontroll>: Förbättrar systemets tillförlitlighet medan maskinen körs med hjälp av McAfee Embedded Control för att förhindra obehörig modifiering eller körning av program. Denna är endast tillgängligt när <Verifiera system vid start> är <På>.
 
Egenskap
Beskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<Inställningar systemverifikation>
<Verifiera system vid start>: <På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Inbyggd McAfee-kontroll>: <På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Med <Verifiera system vid start> startas maskinen om när du ändrar inställningen från <Av> <På> eller trycker på <OK> utan att ändra inställningen från <På>. För att behålla inställningen <På> utan att starta om maskinen måste du trycka på <Nej> på bekräftelseskärmen och sedan på <Avbryt> på skärmen <Inställningar systemverifikation>.
När <Verifiera system vid start> är inställt på <På>
Uppstarten tar längre tid när den är inställd på <Av> eftersom systemverifikation genomförs.
Följande händelser och resultat registreras till enhetens administrationslogg. Hantera loggar
Händelse
Verifiering av fast programvara och MEAP-program
Resultat
Lyckades, misslyckande
Om en felkod visas på skärmen när du slår på maskinen ska du kontakta din återförsäljare eller servicerepresentant.
När <Inbyggd McAfee-kontroll> är inställt på <På>
Maskinen tar flera minuter att starta om efter att du har angett den här inställningen för första gången.
<Systemverif.-monitor> visas på skärmen <Hem> och du kan använda detta för att bekräfta att maskinen fungerar korrekt eller kontrollera loggposterna med obehörig användning osv.
A39X-0LU