Aanvullende kopieerfuncties (vijfregelig LCD-model)

Naast de basisinstellingen voor kopiëren beschikt het apparaat ook voor instellingen voor 2-zijdig kopiëren, aanpassing van de afbeeldingskwaliteit en andere instellingen op basis van uw origineel en doel. Gebruik het kopieerscherm om deze instellingen te configureren.
* Als u wilt kopiëren met de functie voor id-kaart kopiëren, kunt u eenvoudig de dichtheid en afbeeldingskwaliteit aanpassen.
De standaardinstellingen wijzigen
U kunt ook de standaardinstellingen voor kopiëren wijzigen. De standaardinstellingen wijzigen
Basisbewerkingen voor kopiëren
Raadpleeg voor basisbewerkingen voor kopiëren de volgende bron:
Kopieerbewerkingen

2-zijdig kopiëren

U kunt 1-zijdige originelen kopiëren naar beide kanten van een enkel blad papier.
* Bij sommige papierformaten en -typen is 2-zijdig kopiëren mogelijk niet beschikbaar. Geschikt papier
1
Druk op [2-zijdig] op het kopieerscherm  .
Het scherm [2-zijdig] verschijnt weer.
2
Druk op [1->2-zijdig]  .
Het kopieerscherm verschijnt weer.
3
Stel naar wens de afdrukstand en het afwerktype in.
1
Druk op [2-zijdig] op het kopieerscherm  .
Het scherm [2-zijdig] verschijnt.
2
Druk op [Origineel/type afwerking]  .
Het scherm [Orig./type afwerking] verschijnt.
3
Selecteer de originele afdrukrichting  .
Het scherm [Type afwerking] verschijnt.
4
Selecteer het afwerktype  .
Het kopieerscherm verschijnt weer.

Meerdere originelen naar een enkel blad kopiëren (N op 1)

U kunt de grootte wijzigen van een origineel van meerdere pagina's en de pagina's voor kopiëren rangschikken op een enkel blad papier.
N op 1 is erg handig als u papier wilt besparen door te kopiëren naar minder bladen dan het origineel bevat.
* Dit kan niet tegelijkertijd zijn ingesteld als Erase Frame (Frame wissen).
1
Druk op [N op 1] op het kopieerscherm  .
Het scherm [N op 1] verschijnt.
2
Selecteer het aantal te combineren pagina's  .
[Uit]
Pagina's worden niet gecombineerd.
[2 op 1]
Hiermee wordt een origineel van 2 pagina's gecombineerd op een enkel blad papier.
[4 op 1]
Hiermee wordt een origineel van 4 pagina's gecombineerd op een enkel blad papier.
3
Selecteer het formaat van het te scannen origineel  .
Het kopieerscherm verschijnt weer.
4
Configureer naar wens de indeling (paginavolgorde) wanneer u originelen combineert.
1
Druk op [N op 1]  
Het scherm [N op 1] verschijnt.
2
Druk op [Selecteer lay-out]  .
Het scherm [Selecteer lay-out] verschijnt.
3
Selecteer de paginavolgorde, en druk op .
Het scherm [Scanformaat] verschijnt.
4
Selecteer het formaat van het geplaatste origineel, en druk op .
Het kopieerscherm verschijnt weer.
Wanneer u pagina's combineert, wordt de paginaverhouding automatisch ingesteld op basis van het volgende. U kunt de instelling voor de kopieerverhouding ook handmatig instellen.
Aantal te combineren pagina's
Instelling Oorspronkelijk formaat
Formaat van het papier dat voor het kopiëren wordt gebruikt
Wanneer pagina's worden gecombineerd, wordt er rond de gekopieerde afbeeldingen mogelijk een marge gecreëerd.

Kopieën per pagina sorteren (sortering)

Wanneer u meerdere pagina's van een origineel met meerdere pagina's kopieert, kunt u de kopieën sorteren in de paginavolgorde van het origineel. Dit is handig wanneer u hand-outs voor vergaderingen kopieert.
Kopiëren zonder sortering
De kopieën worden gegroepeerd op de pagina van het origineel in het aantal opgegeven kopieën en worden niet gesorteerd.
Wanneer u bijvoorbeeld drie kopieën maakt van een origineel van drie pagina's, worden de afdrukken in de volgende volgorde gerangschikt: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3.
Kopiëren met sortering
De kopieën worden gesorteerd in sets in de paginavolgorde van het origineel.
Wanneer u bijvoorbeeld drie kopieën maakt van een origineel van drie pagina's, worden de afdrukken in de volgende volgorde gerangschikt: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
 
1
Druk op [Sorteren] op het kopieerscherm  .
Het scherm [Sorteren] verschijnt.
2
Druk op [Aan]  .
Het kopieerscherm verschijnt weer.

De dichtheid aanpassen

U kunt voor het kopiëren de dichtheid aanpassen zoals passend bij het origineel.
Als tekst of afbeeldingen in het origineel te licht of te donker zijn, past u de dichtheid van het volledige origineel aan.
Als u zuivere kopieën wilt maken van een origineel met een gekleurde achtergrond of van een krant, past u de dichtheid van de achtergrond aan.
1
Druk op [Densiteit] op het kopieerscherm  .
Het scherm [Densiteit] verschijnt.
2
Stel de dichtheid in.
De dichtheid van het volledige origineel aanpassen
Selecteer [Densiteit], beweeg de schuifregelaar naar links of rechts om de dichtheid aan te passen, en druk op .
Druk op [+] voor een hogere dichtheid en op [-] voor een lagere dichtheid.
De dichtheid van de achtergrond aanpassen
1
Druk op [Achtergrond]  .
Het scherm [Achtergrond] verschijnt.
2
Selecteer een aanpassingsmethode en druk op .
[Auto]
Er wordt automatisch een optimale dichtheid voor het origineel ingesteld.
[Type origineel] wordt automatisch ingesteld op [Tekst].
[Aanpassen (handmatig)]
Sleep de schuifregelaar naar links of rechts om de dichtheid aan te passen, en druk op .
Druk op [+] voor een hogere dichtheid en op [-] voor een lagere dichtheid.
Wanneer u de dichtheid van de achtergrond aanpast, kan dit invloed hebben op andere delen dan alleen de achtergrond.

De afbeeldingskwaliteit aanpassen

U kunt de afbeeldingskwaliteit aanpassen, bijvoorbeeld wanneer de gekopieerde afbeelding niet duidelijk is of tekst slecht leesbaar is. U kunt ook donkere randen en schaduwen verwijderen die rond de randen van het origineel ontstaan bij het kopiëren.
* Erase Frame (Frame wissen) is niet beschikbaar wanneer u kopieert met de functie voor id-kaart kopiëren.

De afbeeldingskwaliteit selecteren voor het type origineel

Donkere randen en schaduwen langs de rand van het origineel wissen (Frame wissen)

Met deze functie wist u de donkere randen en schaduwen die ontstaan aan de randen van een gekopieerde afbeelding wanneer u dikke originelen kopieert, of wanneer u originelen kopieert die kleiner zijn dan het papierformaat.
* Dit kan niet tegelijkertijd zijn ingesteld als N op 1.

De scherpte aanpassen

U kunt contouren en lijnen meer benadrukken om ze helderder te maken in de gekopieerde afbeelding, of ze minder benadrukken om ze zachter te maken.
9758-05C