PC-faxen beveiligd verzenden

Een fax vanaf een computer verzenden kan handig zijn, maar er is een gevaar dat u de fax naar een verkeerd nummer stuurt. Om dit risico te verkleinen, wordt aanbevolen eerst de volgende zaken te controleren voordat u de fax verzendt.

De inhoud die u verzendt, controleren

In tegenstelling tot het scannen en verzenden van een document, kunt u de te verzenden inhoud uitsluitend controleren op het scherm van de computer. Controleer daarom de inhoud voordat u het document verzendt.
Controleren met Voorbeeld
Controleer of de inhoud klopt. Als het papierformaat niet overeenkomt, wordt een deel van het document dat buiten het papierformaat valt, misschien afzonderlijk verzonden.
Controleren met PDF
U kunt bijvoorbeeld een document converteren naar een PDF-bestand voordat u het verzendt, om het risico te verkleinen dat u verkeerde werkbladen in een Excel-bestand verzendt. Als u geen voorbeeld van het document kunt bekijken met de afdrukfunctie van de toepassing of als u slechts bepaalde pagina's van het document wilt verzenden, kunt u de inhoud vóór het verzenden bekijken.

De bestemming bevestigen

U kunt van de gebruiker eisen dat hij het faxnummer tweemaal invoert bij het opgeven van een bestemming of eisen dat hij de bestemming vóór het verzenden bevestigt, om het risico van een fax naar een onjuiste bestemming te verzenden te verkleinen. Voor meer informatie over de instellingen om de bestemming te bevestigen, raadpleegt u de procedures bij het voorbereiden voor het verzenden van PC faxen. Stap 2: De instellingen voor beveiligd verzenden kiezen

Het Opdrachtlogboek voor Verzenden bevestigen na het verzenden

Als het apparaat zodanig is ingesteld dat het een Opdrachtlogboek voor Verzenden opslaat, kunt u het logboek controleren om te controleren of de bedoelde inhoud correct was verstuurd. Voor meer informatie over de instellingen om het verzendtaken-logboek na het verzenden van PC faxen te bevestigen, raadpleegt u de procedures bij het voorbereiden voor het verzenden van PC faxen. Stap 2: De instellingen voor beveiligd verzenden kiezen
9758-051