Niet-standaard papierformaat (aangepast papier) op de computer registreren

Aangepast papier is een niet-standaard papierformaat waarvan u de lengtes van de zijkant vrij kunt definiëren.
Als het af te drukken document of papier niet het standaard formaat heeft, registreer het formaat dan vooraf op het printerstuurprogramma.

Bij gebruik van Windows

1
Klik op [] (Start) [] (Settings)  [Apparaten] [Printers en scanners].
Het scherm [Printers en scanners] verschijnt.
2
Klik op het printerstuurprogramma van het apparaat [Manage] [Voorkeursinstellingen voor afdrukken].
Het scherm [Voorkeursinstellingen voor afdrukken] van het printerstuurprogramma verschijnt.
3
Klik op het tabblad [Pagina-instelling] op [Aangepast papierformaat].
4
Voer naam en formaat van het aangepast papier in, en klik op [Registreren].
5
Klik op [OK] [OK].
Het aangepaste papier is geregistreerd.

Bij gebruik van macOS

1
Op uw computer opent u het document dat u wilt afdrukken.
2
Klik in het menu van de toepassing waarin het document is geopend op [Druk af].
Het afdrukdialoogvenster verschijnt.
3
In [Printer] selecteert u het printerstuurprogramma van het apparaat.
4
In [Formaat] van de afdrukopties selecteert u [Aangepaste formaten].
Als er geen afdrukopties worden weergegeven, klikt u op [Toon details] in het afdrukdialoogvenster.
5
Klik op [+] links onderaan; klik dubbel op [Naamloos], en voer de naam van het aangepast papierformaat in.
6
Voer het papierformaat in en klik op [OK].
Het aangepaste papier is geregistreerd.
9758-043