Opslagstatus en logboek van gescande gegevens controleren(Model aanraakscherm)

U kunt de opslagstatus en het logboek controleren van met het apparaat gescande gegevens.
Processen die het apparaat afhandelt, zoals het opslaan van gescande gegevens, worden beheerd als taken. Met het controleren van de status en het logboek van taken kunt u bepalen of een scantaak correct is uitgevoerd en de oorzaak van eventueel opgetreden fouten achterhalen.
* Als het logboek is verborgen, kunt u uitsluitend de zend- en opslagstatus controleren. [Weergave opdrachtlog]
In dit gedeelte leert u hoe u status en logboek controleert met behulp van het bedieningspaneel.
U kunt status en logboek ook controleren met behulp van Externe UI vanaf een computer. Gebruik en logboeken controleren met Externe UI
1
Druk op op het bedieningspaneel. Bedieningspaneel
2
Druk op [TX-opdracht].
3
Controleer de status en het logboek op [Opdrachtstatus] of [Opdrachtlog].
De opslagstatus controleren
1
Op [Opdrachtstatus] controleert u de taak die wordt verwerkt of in de wacht staat.
2
Selecteer een taak waarvan u de details wilt bekijken.
De details van de taak worden weergegeven.
3
Controleer het aantal pagina's en de bestemming.
Voor taken met meerdere bestemmingen drukt u op [Bestemming:] om de lijst met bestemmingen weer te geven.
Het opslaglogboek controleren
1
Op [Opdrachtlog] controleert u de voltooide opslagtaken.
2
Selecteer een taak waarvan u de details wilt bekijken.
De details van de taak worden weergegeven.
3
Controleer het aantal pagina's en de bestemming.
Voor taken met meerdere bestemmingen drukt u op [Bestemming:] om de lijst met bestemmingen weer te geven.
Als het opslaglogboek [Fout] weergeeft
Het opslaan werd geannuleerd of er is een fout opgetreden.
Als er een driecijferig nummer wordt weergegeven dat begint met '#' (foutcode), kunt u de oorzaak en oplossing zoeken met behulp van de foutcode. Er wordt een foutcode weergegeven
9758-04H