[Kopiëren]

Geef de kopieerinstellingen op.
* Waarden in rode tekst zijn de standaard instellingen voor ieder onderdeel.

[Wijzig standaardinstellingen]

[Menu] [Functie-instellingen] [Kopiëren]
Verander de standaardinstellingen voor het kopiëren. De standaardinstellingen wijzigen
De hier opgegeven waarden worden ook teruggesteld als u op [Reset] in het kopieerscherm drukt
[Aantal kopieën]
1 t/m 999
 
[Densiteit]
9 niveaus
[Achtergrond]
[Automatisch]
[Aanpassen (handmatig)]
9 niveaus
 
[Type origineel]
[Tekst]
[Tekst/foto (snel)]
[Tekst/Foto (Kwaliteit)]
[Foto]
 
[2-zijdig]
[Uit]
[1->2-zijdig]
[Origineel/type afwerking]
[1->2-zijdig]
[Stand origineel]
     [Staand]
     [Liggend]
[Type afwerking]
     [Type boek]
     [Type kalender]
 
[Zoompercentage]
[Aangepast percentage]
[100% (1:1)]
[400% (Max)]
[200%]
[141% A5->A4]
[70% A4->A5]
[50%]
[25% (Min)]
 
[N op 1]
[Uit]
[2 op 1]
[4 op 1]
[ID-kaart kopie]
[Selecteer lay-out]
 
[Sorteren]
[Uit]
[Aan]
 
[Rand wissen]
[Uit]
[Aan]
 
[Scherpte]
7 niveaus

[Standaardinstellingen initialiseren]

[Menu]  [Functie-instellingen]  [Kopiëren]
Hiermee stelt u de kopieerinstellingen terug naar de fabriekswaarden.
9758-08K