Bedrukt papier plakt aan elkaar

Los de problemen op door onderstaande onderdelen te controleren.
Gebruikt u geschikt papier?
Controleer of het papier binnen het apparaat bruikbaar is. Zo niet, vervang het dan door bruikbaar papier.
Geschikt papier
Papier laden
Stel papierformaat en -soort correct in voor het geplaatste papier. Papierformaat en -soort opgeven
Probeer [Plakkend papr bij uitv. verm.].
Als u [Plakkend papr bij uitv. verm.] instelt op [Aan], wordt het probleem misschien kleiner.
Model aanraakscherm
Scherm [Start] op het bedieningspaneel [Menu] [Aanpassing/onderhoud] [Beeldkwaliteit aanpassen] [Speciale verwerking] [Plakkend papr bij uitv. verm.] [Aan]
vijfregelig LCD-model
Scherm [Start] op het bedieningspaneel  [Menu]    [Aanpassing/onderhoud]    [Beeldkwaliteit aanpassen]    [Speciale verwerking]    [Plakkend papr bij uitv. verm.]    [Aan]  
* Als [Aan] selecteren het probleem niet oplost, stel dan ook [Modus Uitvoeraanpassing] in op [Aan].[Modus Uitvoeraanpassing]
* Deze instelling is ook van kracht voor enkelzijdig afdrukken.
9758-0C1