De afdruk is onregelmatig

Los de problemen op door onderstaande reeks te controleren:

Stap 1: Het papier controleren

Gebruikt u geschikt papier?
Controleer of het papier binnen het apparaat bruikbaar is. Zo niet, vervang het dan door bruikbaar papier.
Geschikt papier
Papier laden

Stap 2: De tonercartridge controleren

Controleer hoeveel toner er nog in de tonercartridge zit.
Als er nog maar weinig toner in de tonercartridges zit, vervang dan de tonercartridge.
De resterende hoeveelheid verbruiksartikelen controleren
De tonercassette vervangen
* Afhankelijk van de gebruiksconditie van het apparaat kan de feitelijke hoeveelheid resterende toner minder zijn dan is aangegeven of kunnen de onderdelen slechter worden.

Stap 3: De gebruiksomgeving van het apparaat controleren

Gebruikt u het apparaat in een vochtige omgeving?
Als u [Modus hoge vochtigheid] instelt op [Aan], wordt het probleem mogelijk opgelost.
Model aanraakscherm
Scherm [Start] op het bedieningspaneel [Menu] [Aanpassing/onderhoud] [Beeldkwaliteit aanpassen] [Speciale verwerking] [Modus hoge vochtigheid] [Aan]
vijfregelig LCD-model
Scherm [Start] op het bedieningspaneel  [Menu]    [Aanpassing/onderhoud]    [Beeldkwaliteit aanpassen]    [Speciale verwerking]    [Modus hoge vochtigheid]    [Aan]  
* Instellen op [Aan] kan afbeeldingen en tekst vervagen in een omgeving met lage vochtigheid.
Gebruikt u het apparaat in een omgeving met plotselinge temperatuurveranderingen?
Plotselinge temperatuurveranderingen kunnen leiden tot condens, en dat kan leiden tot fletse of vage afbeeldingen en tekst. Als u het apparaat in deze omstandigheden blijft gebruiken, kan dit leiden tot papierstoringen, afdrukdefecten, fouten of andere problemen. Laat het apparaat minimaal 2 uur ongebruikt in de ruimte staan om geleidelijk te wennen aan de omgevingstemperatuur en de luchtvochtigheid.
Bevindt het apparaat zich op een locatie met een sterke luchtstroom, zoals van een airconditioner?
Dan moet u richting en volume van de luchtstroom aanpassen.
Mocht dat niet helpen: als u [Invoermethode papier schakelen] instelt op [Prioriteit afdrukzijde] wordt het probleem misschien kleiner.
Model aanraakscherm
[Start] op het bedieningspaneel [Menu] [Functie-instellingen] [Algemeen] [Instellingen papierinvoer] [Invoermethode papier schakelen]  [Lade 1]  [Prioriteit afdrukzijde]
vijfregelig LCD-model
[Start] op het bedieningspaneel [Menu]    [Functie-instellingen]    [Algemeen]    [Instellingen papierinvoer]    [Invoermethode papier schakelen]    [Lade 1]  [Prioriteit afdrukzijde]  
* Als u [Prioriteit afdrukzijde] kiest, wordt de afdruksnelheid voor enkelzijdig afdrukken lager.
9758-0A9