Skjermbildet [Statusovervåking]

Dette skjermbildet vises når du trykker på  på betjeningspanelet eller på [Statusovervåking]   på skjermbildet [Hjem] og andre steder.
Bruk dette skjermbildet til å sjekke informasjonen om maskinen, bruk og historikk, nettverksinnstillinger, samt feilinformasjon.
Modell med berøringspanel
 
5-linjers LCD-modell
 
[IPv4]
Viser Ipv4-adressen til maskinen som standard. Du kan også skjule denne. [Vis IP-adresse]
[Feilinformasjon/-melding]
Du kan sjekke informasjonen for feil som oppstår på maskinen. Iverksett feilsøkingstiltak i henhold til feildetaljene.
En melding vises
En feilkode vises
[Enhetsstatus]
[Papirinformasjon]
Sjekk gjenværende mengde papir for papirkilden.
[Kassettnivå]
Sjekk gjenværende mengde toner i tonerkassetten.
Andre, innvendige deler kan ha nådd slutten på sin levetid før det er tomt for toner.
[Sjekk navn på tonerkassett]
Sjekk navnet på tonerkassetter.
[Sjekk telleverk]
Sjekk det totale antallet sider som er skrevet ut, fakset og kopiert. Sjekke antall utskrevne sider (teller)
[Versjonsinformasjon]
Viser informasjon om fastvareversjon for maskinen.
[Serienummer]
Viser serienummer for maskinen.
 
[Kopi-/utskriftsjobb]
Viser behandlingstatus og historikk for kopiering og utskrift.
Sjekke kopieringsstatus
Vise status og logg for utskriftsjobb
[Sendejobb] (kun modell med berøringspanel)
Viser status og historikk for sendt faks.
Sjekke langringsstatus og samt historikk for skannede data(Modell med berøringspanel)
Kontrollere sendte og mottatte fakser
[Mottaksjobb] (kun modell med berøringspanel)
Viser status og historikk for mottatt faks. Kontrollere sendte og mottatte fakser
[Faks videresendingsfeil] (kun modell med berøringspanel)
Hvis faksen ikke kunne videresendes men forbli i minnet, kan du skrive den ut eller videresende den til en annen mottaker, og se over innholdet. Kontrollere faks som ikke kunne videresendes
[Nettverksinformasjon]
[IPv4]
Sjekk IPv4-adresse og andre innstillinger. Angi IPv4-adresser
[IPv6]
Sjekk IPv6-adresse og andre innstillinger. Angi IPv6-adresser
[Nettverkstilkoblingsmetode]
Sjekk om maskinen har en kablet eller trådløs forbindelse.
Viser tilkoblingsstatus og feilinformasjon når du er tilkoblet med trådløst LAN.
[Informasjon om direkte tilkobling]
Viser status for forbindelsen når ved direkte tilkobling til en enhet.
[IEEE 802.1X feilinformasjon]
Viser detaljer for feil som oppstår med IEEE 802.1X-godkjenning.
9759-02C