Angi mottakere (direkte innlegging) (Modell med berøringspanel)

Når du vil angi en mottaker som ikke er registrert i adresseboken, angir du mottakeren direkte ved bruk av skjermbildet for faks på betjeningspanelet.
Angi et faksnummer på skjermbildet for faks.
Hvis maskinen er koblet til via Private Branch Exchange (PBX), trykker du på [R] før du angir mottaker med talltastene. Hvis [R] ikke er tilgjengelig, må du registrere innstillingen for R-tasten. [R-tastinnstilling]
Hvis du skrev inn feil faksnummer, kan du trykke på [] og slette nummeret.
Hvis du vil angi flere mottakere, trykker du på [Mottaker] og velger metode for å angi mottakere.
Når du sender en faks til mottakere internasjonalt, må du angi nummeret for internasjonalt anrop, landskode og faksnummeret, i den rekkefølgen. Hvis du ikke kan koble til, trykker du på [Pause] mellom numrene for å legge til en pause. Du kan endre pausetiden. [Still inn pausetid]
9759-03C