Forberedelser og retning for konvolutter som legges i

Ettersom konvolutter har en annen form og tykkelse enn vanlig papir, må det gjøres forberedelser før du legger i konvolutter.
Det kan kun skrives ut på fremsiden av konvolutter (siden uten lim). Når du legger i konvolutter, må du være oppmerksom på retningen og hvilken side som vender opp.
Generell fremgangsmåte for ilegging av konvolutter finner du her:
Legge papir i papirskuffen

Forberedelser før du legger i konvolutter

Rett inn konvoluttene uavhengig av hvor mange som skal legges i.
1
Lukk fliken på hver konvolutt.
2
Flat dem ut for å fjerne luft og forsikre deg om at kantene er presset tett.
3
Løsne eventuelle stive hjørner på konvoluttene og flat ut eventuelle krøller.
4
Rett kantene på konvoluttene inn på en flat overflate.
Konvoluttene er klar til å legges i.

Retning for konvolutter

Legg i konvolutter No. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5 eller DL i stående papirretning med forsiden (siden uten lim) vendt opp, og langsiden på konvolutten parallell med langsiden på papirskuffen. Legg konvolutten i med fliken lukket og på venstre side.
9759-02U