Stille inn papirformat og -type for papirskuffen

Som standard er papirformat og -type for papirskuffen stilt inn til A4 og Vanlig 2. Når papir med et annet format eller -type legges i, må du endre papirinnstillinger.
Denne delen beskriver hvordan du konfigurerer innstillingene ved bruk av betjeningspanelet.
Du kan også konfigurere innstillingene ved bruk av Fjernkontroll fra en datamaskin. Bruke maskinen fra en datamaskin (Fjernkontroll)

Modell med berøringspanel

1
På betjeningspanelet, trykker du på [Papirinnst.] på skjermbildet [Hjem]. Skjermbildet [Hjem]
2
Trykk på [Skuff 1].
3
Velg formatet på papiret som er lag i papirskuffen.
Du kan bla nedover på skjermbildet hvis du vil vise papirformater (som konvolutter) som ikke vises på skjermen.
Når papir med formatet A5 er lagt i
Når papiret ligger i liggende papirretning, velger du [A5]. Når papiret ligger i stående papirretning, velger du [A5R].
 
Liggende papirretning (A5)
 
Stående papirretning (A5R)
 
 
Når papir med annet format enn standard (egendefinert format) er lagt i
1
Trykk på [Egendefinert].
2
Trykk på [X]  angi verdien i [X]  press [Bruk].
3
Angi verdien i [Y] på samme måte som [X].
4
Trykk på [Bruk].
5
Trykk på [Bruk].
Hvis et papirformat ikke vises
Trykk på [Andre strl.] og velg papirformat fra listen som vises.
4
Velg typen papir som er lag i papirskuffen.
Papirformat og -type er stilt inn.
Du kan endre papirformatet som vises på skjermbildet i trinn 3. Skjule ubrukte papirformat

5-linjers LCD-modell

1
På betjeningspanelet velger du [Papirinnstillinger] på skjermbildet [Hjem], og trykker på . Skjermbildet [Hjem]
2
Trykk på [Skuff 1] og så på .
3
Velg formatet på papiret som er lagt i papirskuffen og trykk på .
Du kan bla nedover på skjermbildet hvis du vil vise papirformater (som konvolutter) som ikke vises på skjermen.
Når papir med formatet A5 er lagt i
Når papiret ligger i liggende papirretning, velger du [A5]. Når papiret ligger i stående papirretning, velger du [A5R].
 
Liggende papirretning (A5)
 
Stående papirretning (A5R)
 
 
Når papir med annet format enn standard (egendefinert format) er lagt i
1
Trykk på [Egendefinert].
2
Trykk på [X]    skriv inn verdien i [X]  .
3
Angi verdien i [Y] på samme måte som [X].
4
Velg [<Bruk>] og trykk på .
Hvis et papirformat ikke vises
Trykk på [<Andre størrelser>], trykk på , og velg papirformatet fra listen som vises.
4
Velg typen papir som er lagt i papirskuffen og trykk på .
Du kan endre papirformatet som vises på skjermbildet i trinn 3. Skjule ubrukte papirformat
9759-02Y