Avbryte kopiering

Følg anvisningene på skjermen når du vil avbryte kopiering.

Modell med berøringspanel

Trykk på [Avbryt] [Ja].
Hvis skjermbildet over ikke vises på betjeningspanelet, trykker du på   [Ja].
Hvis skjermbildet for jobbliste vises, velger du hvilken jobb som skal kanselleres, og trykker på [Ja].

5-linjers LCD-modell

Trykk på [Avbryt]    [Ja]  .
Hvis skjermbildet over ikke vises på betjeningspanelet, trykker du på   [Ja]  .
Hvis skjermbildet for jobbliste vises, velger du jobben som skal kanselleres, og trykker på   [Ja]  .
9759-05J