Sikker sending av PC-faks

Selv om sending av faks fra en datamaskin kan være praktisk, finnes det en risiko for at den blir sendt til feil nummer. Det anbefales at du reduserer denne risikoen ved å konfigurere følgende når du sender faks.

Kontrollere innholdet du sender

Til forskjell til når du skanner et dokument og sender det, kan du kun kontrollere innholdet som skal sendes på datamaskinens skjerm. Kontroller derfor innholdet før du sender dokumentet.
Kontrollere med forhåndsvisning
Kontroller at innholdet som skal sendes er det du hadde tenkt. Hvis papirformatet ikke passer, deler av dokumentet er utenfor arket, kan dokumentet bli delt opp og sendt separat.
Kontrollere med PDF
Du kan konvertere dokumentet til en PDF-fil og deretter sende den, for å redusere risikoen for å sende utilsiktede ark i en Excel-fil, for eksempel. Når du ikke kan forhåndsvise dokumentet med utskriftsfunksjonen i programmet, eller du vil sende kun bestemte sider i et dokument, kan du kontrollere innholdet som skal sendes før sending.

Bekrefte mottaker

Du kan kreve at brukeren angir faksnummeret to ganger ved spesifisering av mottaker, eller kreve at brukeren må bekrefte mottakeren før sending, for å redusere faren for at faksen blir sendt til feil mottaker. Informasjon om innstillingene for å bekrefte mottaker finner du i fremgangsmåten for forberedelse ved sending av PC-faks. Trinn 2: Konfigurere innstillinger for sikker sending

Bekrefte TX Job Log etter sending

Når maskinen er stilt inn til å lagre en TX Job Log, kan du sjekke loggen for å bekrefte om det tiltenkte innholdet ble korrekt sendt. Informasjon om innstillingene for å bekrefte TX job log etter å ha sendt PC-faks, finner du i fremgangsmåten for forberedelser ved sending av PC-faks. Trinn 2: Konfigurere innstillinger for sikker sending
9759-051