Endre Rx-modus for faks og stille inn handlingen når du mottar en faks

Du kan endre Rx-modus fra standardinnstillingen.
Når [Faks/tlf (autovalg)] er aktivert for å fastslå om innkommende anrop er en faks, kan du også konfigurere innstillinger, som ringetid.
Bruk betjeningspanelet når du vil konfigurere innstillingene. Du kan ikke konfigurere innstillinger ved bruk av Fjernkontroll fra en datamaskin.
1
På betjeningspanelet, trykker du på [Faks] på skjermbildet [Hjem]. Skjermbildet [Hjem]
2
Trykk på [Mottaksmodus:].
Skjermbildet [Mottaksmodus] vises.
3
Velg RX-modus.
Når du bruker en telefon eller det valgfrie TELEPHONE 6 KIT uten å koble til maskinen
Velg [Auto]. Brukes kun til faks.
Fakser mottas automatisk.
Innkommende telefonanrop kan ikke besvares.
Når du kobler til en vanlig telefon eller TELEPHONE 6 KIT
Ved automatisk mottak av faks
Velg [Faks/tlf (autovalg)]. Muliggjør bruk av både faks og telefon.
Fakser mottas automatisk.
Når en telefonsamtale mottas, ringer maskinen. Svar ved å løfte telefonrøret.
Ved manuelt mottak av faks
Velg [Manuell]. Muliggjør bruk av både faks og telefon.
Maskinen ringer når den mottar både faks og telefonsamtaler.
Hvis du hører en fakstone når du løfter av telefonrøret, mottar du faksen manuelt. Motta faks
Du kan også konfigurere innstillingen til å motta faks automatisk etter at maskinen ringer i et bestemt tidsrom. [Bytt til automottak]
Når du kobler til en telefonsvarer
Velg [Telefonsvarer]. Muliggjør bruk av både faks og telefon.
Fakser mottas automatisk.
Når du mottar en telefonsamtale, kan telefonsvarerfunksjonen brukes til å spille inn meldinger. Du kan svare på anropet ved å løfte på telefonrøret før opptaket starter.
* Still telefonsvareren inn slik at opptaksfunksjonen aktiveres etter at maskinen ringer én eller to ganger.
* Når du spiller inn meldingen, anbefales det at du holder ca. fire sekunders stillhet, eller holder hele meldingen innen 20 sekunder.
4
Still inn ringetid og handling ved mottak av faks, og trykk på [Bruk].
Still inn dette når [Faks/tlf (autovalg)] er valgt for RX-modus. Hvis du valgte en annen RX-modus, kreves ikke dette trinnet.
[Tid for ringestart]
Angi hvor lang tid det skal ta for å fastslå om innkommende anrop er en faks eller en samtale. Maskinen ringer ikke i denne tiden.
Mottaket starter når maskinen fastslår at anropet er en faks.
[Innkommende ringetid]
Angi ringetid for innkommende anrop når det er fastslått at anropet ikke er en faks.
[Handling etter ring]
Velg hvilken handling som skal utføres når telefonrøret ikke løftes mens det ringer.
Velg [Slutt] for å koble fra anropet eller [Motta] for å motta faksen.
Koble til en telefon eller det valgfrie TELEPHONE 6 KIT
Informasjon om tilkobling av en telefon eller det valgfrie TELEPHONE 6 KIT, bruk fremgangsmåten for tilkobling til telefonlinjen. Trinn 4: Koble til telefonlinjen
[Nettvalg]
Avhengig av land, kan [Nettvalg] vise som RX-modus. I denne modusen skiller maskinen mellom mottatte telefonsamtaler og faks. Hvis du vil bruke denne modusen, må du abonnere på en svitsjetjeneste for nettverk.
Du må koble maskinen til en ekstern telefon eller et valgfritt telefonrørsett på forhånd.
9759-04R