Konfigurere faksinnstillinger (Faks oppsettguide) (Modell med berøringspanel)

Når du trykker på [Faks] på skjermbildet [Hjem] på betjeningspanelet for første gang, vises skjermbildet (Veiledning for faksoppsett) for innstilling av elementer for bruk av faks. Konfigurer faksinnstillingene med fremgangsmåten nedenfor, ved å følge anvisningene på skjermen.
Maskinen må startes på nytt for at innstillingene som er konfigurert med Faks oppsettguide, skal tre i kraft.

Trinn 1: Starte Faks oppsettguide

1
På betjeningspanelet, trykker du på [Faks] på skjermbildet [Hjem]. Skjermbildet [Hjem]
Skjermbildet [Faks oppsettguide] vises.
Når skjermbildet [Faks oppsettguide] ikke vises
Hvis skjermbildet [Faks oppsettguide] ikke vises når du trykker på [Faks] på skjermbildet [Hjem], eller for å tilbakestille faks med Faks oppsettguide, bruker du følgende fremgangsmåte for å vise [Faks oppsettguide].
Skjermbildet [Hjem] på betjeningspanelet [Meny] [Funksjonsinnstillinger] [Felles] [Faks oppsettguide].
2
Trykk på [Sett opp nå] [Neste].
Skjermbildet [Lagre enhetens tlf.nr.] vises.

Trinn 2: Registrere faksnummeret og enhetsnavnet

Registrer faksnummeret og enhetsnavnet (navn eller bedriftnavn). Denne informasjonen skrives ut sammen med faksdataene hos mottakeren.
1
På skjermbildet [Lagre enhetens tlf.nr.] skriver du inn faksnummeret til maskinen og trykker på [Bruk].
Etter at meldingen [Innstillinger brukt.] vises, vil skjermbildet som veileder deg i å registrere enhetsnavnet vises.
2
Trykk på [Neste].
Skjermbildet [Lagre enhetsnavn] vises.
3
Angi navn eller bedriftnavn og trykk på [Bruk].
Etter at meldingen [Innstillinger brukt.] vises, vil skjermbildet [Mottaksmodusinnst.] vises.

Trinn 3: Stille inn RX-modus

Svar på spørsmålene på skjermbildet når du vil velge korrekt RX-modus.
1
På skjermbildet for innstillinger for RX-modus, trykker du på [Neste].
2
Svar på spørsmålene som vises på skjermen ved å trykke på [Ja] eller [Nei].
Når du har svart på alle spørsmålene, vises den valgte Rx-modusen på skjermen.
Når du kobler til valgfritt TELEPHONE 6 KIT
For spørsmålet [Vil du koble en telefon til enheten?], trykker du på [Ja].
For spørsmålet [Vil du at telefonsvareren på telefonen skal kobles til enheten?], trykker du på [Nei].
3
Sjekk valgt RX-modus.
Rx-modus fungerer slik:
* Avhengig av landet, er [Nettvalg] også tilgjengelig for mottakermodus. Endre Rx-modus for faks og stille inn handlingen når du mottar en faks
[Faks/tlf (autovalg)]
Muliggjør bruk av både faks og telefon.
Fakser mottas automatisk.
Når en telefonsamtale mottas, ringer maskinen. Svar ved å løfte telefonrøret.
[Auto]
Brukes kun til faks.
Fakser mottas automatisk.
Innkommende telefonanrop kan ikke besvares.
[Telefonsvarer]
Muliggjør bruk av både faks og telefon.
Fakser mottas automatisk.
Når du mottar en telefonsamtale, kan telefonsvarerfunksjonen brukes til å spille inn meldinger. Du kan svare på anropet ved å løfte på telefonrøret før opptaket starter.
* Still telefonsvareren inn slik at opptaksfunksjonen aktiveres etter at maskinen ringer én eller to ganger.
* Når du spiller inn meldingen, anbefales det at du holder ca. fire sekunders stillhet, eller holder hele meldingen innen 20 sekunder.
[Manuell]
Muliggjør bruk av både faks og telefon.
Maskinen ringer når den mottar både faks og telefonsamtaler.
Hvis du hører en fakstone når du løfter av telefonrøret, mottar du faksen manuelt. Motta faks
Du kan også konfigurere innstillingen til å motta faks automatisk etter at maskinen ringer i et bestemt tidsrom. [Bytt til automottak]
4
Trykk på [Bruk].
Skjermbildet [Koble til telefonlinje] vises.

Trinn 4: Koble til telefonlinjen

Bruk den vedlagte telefonledningen til å koble maskinen til telefonlinjen.
Når du bruker en telefon eller valgfritt TELEPHONE 6 KIT, må du koble de til maskinen.
1
Koble den medfølgende telefonlinjekabelen til kontakten for telefonlinjen (LINE) på maskinen og vegguttaket.
Koble telefonrøret eller telefonen til den eksterne telefonkontakten (EXT.) på maskinen.
Når du kobler til en telefon med faksfunksjon, må du deaktivere innstillingen for automatisk mottak av faks, på telefonen.
Avhengig av typen telefon som er koblet til den, kan det hende at maskinen ikke kan sende eller motta fakser riktig.
2
På skjermbildet som bekrefter at du vil avslutte Faks oppsettguide trykker du på [Ja].
3
Start maskinen på nytt. Starte maskinen på nytt
Innstillingene som er konfigurert i Faks oppsettguide iverksettes, og typen telefonlinje konfigureres automatisk.
Hvis typen telefonlinje ikke konfigureres automatisk
Konfigurer typen telefonlinje manuelt. [Velg linjetype]
* Hvis du ikke vet hvilken type telefonlinjen er, må du kontakte telefonselskapet. Avhengig av land, kan det hende at [Velg linjetype] ikke er tilgjengelig.
Avgi en varsellyd når telefonrøret ikke er skikkelig lagt på
Du kan velge om maskinen skal avgi en varsellyd når telefonrøret til en telefon eller det valgfrie TELEPHONE 6 KIT som er koblet til maskinen, ikke er lagt skikkelig på.
Logg inn på Fjernkontroll  [Innstillinger/lagring]  [TX-innstillinger]  [Innstillinger for sending av faks]  [Rediger]  Merk av i boksen [Røret av-alarm] og juster volumet  [OK]
På betjeningspanelet velger du [Meny] på [Hjem]-skjermbildet, og deretter [Funksjonsinnstillinger] når du vil konfigurere innstillingene. [Røret av-alarm]
9759-020