Automatisk videresending og sikkerhetkopiering av mottatte fakser

Du kan konfigurere innstillingene til å automatisk videresende og lagre en mottatt faks til en på forhånd angitt mottaker. Du kan også angi om den mottatte faksen skal skrives ut på maskinen.
Denne delen beskriver hvordan du konfigurerer innstillinger ved bruk av Fjernkontroll fra en datamaskin.
Velg [Meny] på skjermbildet [Hjem], på betjeningspanelet og deretter velger du [Funksjonsinnstillinger] når du vil konfigurere innstillingene. [Videresendingsinnstillinger]
Administratorrettigheter påkreves.
Påkrevde forberedelser
Registrere mottakeren som skal angis i adresseboken på maskinen. Registrere mottakere (adressebok) (Modell med berøringspanel)
1
Logg inn på Fjernkontroll i Systemstyrermodus. Starte Fjernkontroll
2
På portalsiden i Fjernkontroll klikker du på [Innstillinger/lagring]. Portalside for Fjernkontroll
3
Klikk på [RX-/videresendingsinnstillinger] [Innstillinger for faksmottak] [Rediger] i [Videresendingsinnstillinger].
Skjermbildet [Rediger Videresendingsinnstillinger] vises.
4
Merk av i boksen [Bruk videresendingsfunksjon] og klikk på [Velg fra adressebok].
Skjermbildet [Velg fra adressebok] vises.
5
Velg mottaker og klikk på [OK].
Skjermbildet [Rediger Videresendingsinnstillinger] vises på nytt.
6
Angi om faksene skal skrives ut eller lagres i minnet.
Når du skriver ut faks på maskinen
I [Skriv ut bilder] velger du [På]. Hvis du bare vil skrive ut hvis videresending mislykkes, velger du [Skriv ut kun når det oppstår feil].
Når du lagrer faks som ikke kan videresendes til minnet i maskinen
I [Lagre bilder i minne] velger du [Lagre kun når det oppstår feil].
Fakser som er lagret i minnet kan vises i [Statusovervåking]. Kontrollere faks som ikke kunne videresendes
7
Skriv inn en streng i [Filnavn], etter behov.
Hvis du valgte et faksnummer som mottaker, kreves ikke dette trinnet. Gå videre til trinn 8.
Hvis du valgte en annen mottaker enn et faksnummer, videresendes eller lagres en PDF-fil med følgende filnavn.
 Kommunikasjonsstyringsnummer
 Sendt dato (i dette eksempelet, "5. april 2023, 09:12:34")
 Filsekvensnummer (hvis det er én fil, er nummeret "001")
Når du angir en streng i [Filnavn], legges den angitte strengen til i begynnelsen på filnavnet ovenfor.
8
Klikk på [OK].
Innstillingene trer i kraft.
9
Logg ut av Fjernkontroll.
9759-04W