Rengjøre maskinen

Sørg for effektiv bruk av maskinen ved å rengjøre de ulike delene jevnlig og hold dem rene.
Hvis originalen eller papiret blir skittent eller utskriftskvaliteten er redusert, må du rengjøre delene som forårsaker problemet, i henhold til symptomene.
Deler som skal rengjøres jevnlig
Rengjør de øvre overflatene til maskinen () og undersiden på dekselet til glassplaten/materen eller glassplaten ().
Rengjøre overflaten på maskinen
Rengjøre glassplaten
Deler som skal rengjøres når det oppstår symptomer
Hvis følgende symptomer oppstår, må du rengjøre materen () eller fikseringsenheten og trommelen () inne i maskinen.
Originalen blir skitten, papiret kjører seg fast eller det oppstår flekker på utskriftene.
Rengjøre materen
Papiret blir skitten eller utskriftskvaliteten er redusert.
Rengjøre fikseringsenheten
Rengjøre trommelen
9759-09F