Vedlikehold

Sørg for sikker og praktisk bruk av maskinen ved å utføre det daglige vedlikeholdet som omfatter rengjøring og bytte av forbruksmateriell, som kreves.
Hvis du merker redusert utskriftskvalitet, eller hyppig forekomst av fastkjørt papir, utfører du rengjøring og justering for å utbedre dette.
Utføre vedlikeholdsarbeid
I tillegg til utføring av vanlig vedlikehold, kreves det oppgaver i henhold til maskinens status og utskriftskvalitet.
Rengjøring
Rengjør jevnlig de ulike delene på maskinen. Hvis originalen eller papiret blir skittent eller utskriftskvaliteten er redusert, må du rengjøre delene som forårsaker problemet, i henhold til symptomene.
Rengjøre maskinen
Bytte forbruksmateriell
Hvis det vises en melding om forbruksmateriell på skjermbildet på betjeningspanelet eller Fjernkontroll, eller utskriftskvaliteten reduseres, må du bytte forbruksmateriell.
Bytte forbruksmateriell
Justere utskrifttettheten
Hvis utskrevet tekst eller fine linjer ser falmet ut, kan du justere utskrifttettheten.
Justere utskrifttettheten
Endre installasjonsted
Når du flytter maskinen, må du utføre den foreskrevne prosedyren slik at du unngår uhell eller skade.
Flytte maskinen
Vedlikehold og inspeksjoner
Minimum lagerperiode for reparasjoner og tonerkassetter er sju (7) år etter at produksjon av maskinmodellen er utgått.
Hvis det oppstår et problem under bruk, se følgende:
Feilsøking
 Hvis problemet fremdeles ikke kan utbedres eller du tror maskinen må undersøkes, kontakter du forhandleren eller servicerepresentanten. Hvis problemet vedvarer
Montering
Hvis du syns bruk av maskinen støyer i noen bruksmoduser eller av hensyn til omgivelsene, anbefaler vi at du setter opp maskinen i et separat sted, borte fra kontoret.
Vanndråper (kondens) kan dannes inne i maskinen hvis rommet der maskinen er plassert varmes hurtig opp, eller hvis maskinen flyttes fra et kjølig, tørt sted til et varmt og fuktig sted. Bruk av maskinen under disse forholdene kan forårsake problemer som fastkjørt papir, dårlig utskriftskvalitet eller feil. La maskinen tilpasse seg omgivelsetemperaturen og -fuktigheten i minst to timer før bruk.
Det kan hende at maskiner med lagringsenhet, som harddisk, ikke kan fungere korrekt ved store høyder over havet (3000 meter over havet eller høyere).

Se også

Sjekke feilsøkingstiltakene fra symptomene
Du kan sjekke påkrevde vedlikeholdsoppgaver og -innstillinger i henhold til status for maskinen og feilbeskrivelsen.
Fastkjørt papir
Problemer med utskriftsresultater
Papir- og papirmatingproblemer
Vise antall utskrevne sider og maskinbruk
Som en veileder for når du skal utføre vedlikeholdet, kan du vise antallet utskrevne sider ved bruk av telleren og vise bruken av maskinen fra rapporter og lister.
Overvåke bruk
9759-09E