Skrive ut og vise rapporter og lister

Du kan skrive ut og vise rapporter og lister, inkludert bruk av maskinen, kommunikasjonresultater og innstillinger.
2-Sidig utskrift av rapporter og lister
Rapporter og lister skrives ut på den ene siden som standard. Du kan endre innstillingen til å skrive ut på begge sidene. Endre innstillinger for utskrift av rapport og liste

Typer rapporter og lister

Bruksrapporter for maskinen
Du kan skrive ut og vise følgende rapporter som gjelder bruk av maskinen, inkludert strømforbruk og status for forbruksmateriell:
Økorapport
Viser antall utskrevne sider og strømforbruk pr. måned. Du kan se hvordan du kan spare papir og strøm, basert på denne informasjonen.
Statusrapport for forbruksmateriell
Viser status for forbruksmateriellet som er installert i maskinen.
Loggrapport for kassett
Viser en logg over bruk av tonerkassettene.
Rapporter over kommunikasjonresultater
Du kan skrive ut og vise følgende rapporter som gjelder kommunikasjonresultater, inkludert resultater over sending og mottak samt lagring.
Med unntak av rapporter for kommunikasjonstyring, kan rapporter ikke skrives ut manuelt. Du må konfigurere innstillingene på forhånd hvis du vil skrive ut rapportene automatisk. Endre innstillinger for utskrift av rapport og liste
Rapport over kommunikasjonstyring
Viser alle kommunikasjonresultater faks og skannede data.
Som standard skrives dette ut automatisk etter hver 40. kommunikasjonhendelse.
Du kan også konfigurere innstillingene for utskrift av resultatene for sending og mottak i et annet format.
Fax TX-resultatrapport
Viser senderesultatene for faks.
Som standard skrives dette ut automatisk, kun når en feil oppstår.
Dette kan stilles inn til å skrive ut deler av originalen i rapporten.
* Resultatrapportene omfatter ikke senderesultatene for faks sendt fra en datamaskin.
RX Result Report
viser mottakresultater for faks.
Skrives ikke automatisk ut som standard.
Lister over innstillinger
Du kan skrive ut og vise følgende lister som oppsummerer registreringsinformasjonen og innstillingene for denne maskinen:
Adressebokliste
Viser mottakerinformasjonen som er registrert i adresseboken etter [Kortnummer] og [Gruppe].
Liste over brukerdata
Viser serienummer og annen maskininformasjon samt innstillingene som ikke krever administratorrettigheter.
Liste over systemstyrerdata
Viser serienummer og annen maskininformasjon samt innstillingene som krever administratorrettigheter.

Utskrift av rapporter og lister

Skriv ut rapporter og lister ved bruk av betjeningspanelet. Du kan ikke skrive disse ut med Fjernkontroll fra en datamaskin.
Administratorrettigheter kreves for å skrive ut følgende rapporter og lister:
Liste over systemstyrerdata
 

Modell med berøringspanel

1
På betjeningspanelet, trykker du på [Meny] på skjermbildet [Hjem]. Skjermbildet [Hjem]
2
Trykk på [Utskr.rapp.] [Skriv ut liste].
Skjermbildet [Skriv ut liste] vises.
3
Velg den rapporten eller listen du vil skrive ut.
Et skjermbilde som bekrefter at det finnes nok papir til utskrift, vises.
Hvis skjermbildet for pålogging vises, angir du systemstyrer-ID og PIN-kode, og trykker så på [Logg på]. Systemstyrer-ID og PIN-kode
Skrive ut adresseboklisten
Velg [Adressebokliste] og velg punktene som skal skrives ut.
4
Sjekk at papir som kan skrives ut er lagt i maskinen og trykk på [OK]  [Ja].
Rapporten eller listen skrives ut.
 

5-linjers LCD-modell

1
På betjeningspanelet velger du [Meny] på skjermbildet [Hjem] og trykker på . Skjermbildet [Hjem]
2
Trykk på [Utskriftsrapporter]    [Skriv ut liste]  .
3
Velg den rapporten eller listen du vil skrive ut.
Et skjermbilde som bekrefter at det finnes nok papir til utskrift, vises.
Hvis skjermbildet for innlogging vises, angir du systemstyrer-ID og PIN-kode og trykker så på [<Logg på>]  . Systemstyrer-ID og PIN-kode
4
Sjekk at papir som kan skrives ut er lagt i maskinen, velg [Ja] og trykk på .
Rapporten eller listen skrives ut.
9759-07H