Avbryt utskrift

Du kan kansellere utskrift fra en datamaskin. Når du vil kansellere utskriften etter at utskriftsdata er sendt til maskinen, bruker du betjeningspanelet eller Fjernkontroll.

Kansellere utskrift fra en datamaskin

Ved bruk av Windows

Hvis skjermbildet for utskrift vises, klikker du på [Avbryt].
Hvis skjermbildet ovenfor ikke vises, dobbeltklikker du på skriverikonet i varslingfeltet i Windows, velger dokumentet som skal avbrytes og klikker på [Dokument] [Avbryt] [Ja].
Hvis skriverikonet ikke vises i varslingfeltet i Windows eller dokumentet som skal kanselleres ikke vises, er utskriftsdataene sendt til maskinen etter behandling på datamaskinen.
I så fall, kan du kansellere utskrift ved bruk av betjeningspanelet på maskinen eller Fjernkontroll. Avbryte utskrift med betjeningspanelet

Ved bruk av macOS

Klikk på skriverikonet i dokken, velg dokumentet som skal avbrytes og klikk på [].

Avbryte utskrift med betjeningspanelet

Modell med berøringspanel

Trykk på på betjeningspanelet [Ja]. Betjeningspanel
Hvis skjermbildet for jobbliste vises, velger du hvilken jobb som skal kanselleres, og trykker på [Ja].
 

5-linjers LCD-modell

Trykk på  på betjeningspanelet  [<Ja>]  Betjeningspanel
Hvis skjermbildet for jobbliste vises, velger du jobben som skal kanselleres, og trykker på   [<Ja>]  .

Avbryte utskrift med Fjernkontroll

Du kan avbryte utskrift med skjermbildet [Statusovervåking/avbryt] [Jobbstatus] i [Skriv ut] i Fjernkontroll. Kontrollere bruk og logger med Fjernkontroll
9759-045