[Juster bildekvalitet]

Bruk denne innstillingen til å justere bildekvaliteten eller utskriftposisjon, samt for spesiell behandling i henhold til papiret som brukes.
* Verdier uthevet i rødt er standardinnstillinger for hvert element.

[Skrivertetthet]

[Meny] [Justering/vedlikehold] [Juster bildekvalitet]
Hvis utskrevet tekst eller fine linjer ser falmet ut, kan du justere tettheten. Justere utskrifttettheten
9 nivåer

[Tonersparing]

[Meny] [Justering/vedlikehold] [Juster bildekvalitet]
Angi om du vil justere utskriftskvaliteten for å spare toner.
Hvis du vil gi prioritet til utskriftskvaliteten, velger du [Av].
[Av]
[På]

[Spesialbehandling]

[Meny] [Justering/vedlikehold] [Juster bildekvalitet]
Bruk et utvalg prosesser når du vil utbedre problemer som oppstår som følge av faktorer som papirtype, materialet som brukes eller dets tilstand.
[Spesialbehandling]
9759-087