[Skanneinnstillinger]

Angi innstillinger for skanning.
* Verdier uthevet i rødt er standardinnstillingen for hvert element.

[Hastigh./bildekv.-prior. for fargeskann.]

[Meny] [Funksjonsinnstillinger] [Felles] [Skanneinnstillinger]
Velg om det skal gis prioritet til hastighet eller utskriftskvalitet ved skanning av fargeoriginaler.
[Hastighetsprioritet]
[Bildekvalitet prioritet]

[Automatisk online]

[Meny] [Funksjonsinnstillinger] [Felles] [Skanneinnstillinger]
Angi om maskinen automatisk skal kobles til Internett (standby-modus for skanning) når du skanner fra en datamaskin.
Hvis du angir [Av] i denne innstillingen, må du trykke på [Skann] [Fjernskanner] på skjermbildet [Hjem] på betjeningspanelet når du vil koble maskinen til Internett før du skanner.
[Av]
[]

[Automatisk offline]

[Meny] [Funksjonsinnstillinger] [Felles] [Skanneinnstillinger]
Angi om maskinen automatisk skal kobles fra Internett hvis det ikke skannes innen et gitt tidsrom etter at maskinen er koblet til Internett (standby-modus for skanning).
Hvis du angir at maskinen skal gå tilbake til frakoblet modus automatisk, kan du også angi tidsrommet før maskinen kobles fra.
0 (av)
1 til 5 til 60 (min.)
9759-08H