[Kopi]

Angi innstillinger for kopiering.
* Verdier uthevet i rødt er standardinnstillingen for hvert element.

[Endre standardinnstillinger]

[Meny] [Funksjonsinnstillinger] [Kopi]
Endre standardinnstillingene for kopiering. Endre standardinnstillingene
Verdiene som angis her gjenopprettes også når du trykker på [Nullstill] på skjermbildet for kopiering.
[Antall kopier]
1 til 999
 
[Tetthet]
9 nivåer
[Bakgrunn]
[Auto]
[Juster (manuell)]
9 nivåer
 
[Originaltype]
[Tekst]
[Tekst/foto (høy hastighet)]
[Tekst/foto (kvalitet)]
[Foto]
 
[2-sidig]
[Av]
[1->2-sidig]
[Original/etterbehandlingstype]
[1->2-sidig]
[Originalretning]
     [Stående]
     [Liggende]
[Etterbehandlingstype]
     [Bok]
     [Kalender]
 
[Kopiprosent]
[Egendefinert prosent]
[100 % (1:1)]
[400 % (maks.)]
[200 %]
[141 % A5->A4]
[70 % A4->A5]
[50 %]
[25 % (min.)]
 
[N på 1]
[Av]
[2 på 1]
[4 på 1]
[ID-kortkopi]
[Velg layout]
 
[Sortere]
[Av]
[På]
 
[Slett kant]
[Av]
[På]
 
[Skarphet]
7 nivåer

[Initialiser standardinnstillinger]

[Meny]  [Funksjonsinnstillinger]  [Kopi]
Bruk denne til å gjenopprette nettverksinnstillinger til standardverdi fra fabrikk.
9759-08K