Konfigurere standardinnstillinger (oppsettveiledning) (5-linjers LCD-modell)

Når du slår maskinen på første gang, vises oppsettskjermbildet (Installasjonsveiledning) for innstilling av elementer som kreves for å bruke maskinen. Konfigurer innstillingene med fremgangsmåten nedenfor, ved å følge anvisningene på skjermen.
Disse innstillingene kan kun konfigureres én gang ved bruk av oppsettveiledningen når du starter maskinen for første gang. Hvis du vil endre innstillingene som ble konfigurert med oppsettveiledningen senere, stiller du inn elementene individuelt, i trinn 2 til 5. Mer informasjon om hver innstilling finner du på følgende.
Stille inn dato og klokkeslett
Stille inn Avdelings-ID og PIN-kode for administrator
Stille inn en PIN-kode til bruk for Fjernkontroll
Koble til trådløst LAN

Trinn 1: Stille inn språk og land eller region

Still inn det språket som skal vises på betjeningspanelet og rapporter som skrives ut. Deretter stiller du inn landet eller regionen der maskinen brukes.
1
Velg visningsspråk på skjermbildet [Language] og trykk så på .
2
Velg [Ja], og trykk så på .
Visningspråket er stilt inn og skjermbildet [Velg land/region] vises.
Avhengig av landet eller regionen, vises ikke skjermbildet [Velg land/region] og skjermbildet [Tidssone] vises. Når skjermbildet [Tidssone] vises, går du videre til "Trinn 2: Stille inn dato og klokkeslett". Trinn 2: Stille inn dato og klokkeslett
3
Velg land eller region på skjermbildet [Velg land/region] og trykk på .
Land og region er stilt inn og skjermbildet [Tidssone] vises.

Trinn 2: Stille inn dato og klokkeslett

Dato og klokkeslett brukes som referanse for funksjonene som bruker informasjon om dato og klokkeslett. Disse må derfor stilles inn korrekt.
1
Velg tidssone på skjermbildet [Tidssone], velg tidssone og trykk så på .
Still inn tidssonen (UTC*1) og sommertid/vintertid i henhold til den regionen der denne maskinen er installert.
*1 UTC (Coordinated Universal Time) er en koordinert universaltid som er standard for alle deler av verden. Internett-basert kommunikasjon forutsetter at UTC-tiden er korrekt innstilt.
2
Angi datoen og klokkeslettet på skjermbildet [Nåvær. tidsinnst.] og trykk på .
Klokkeslett og dato er stilt inn og skjermbildet for bekreftelse av Fjernkontroll vises.

Trinn 3: Stille inn Fjernkontroll

Med Fjernkontroll kan du bruke en nettleser på en datamaskin til å sjekke driftstatus for maskinen, endre innstillingene og utføre andre handlinger.
Still inn systemstyrer-ID, PIN-kode for systemstyrer for tilgang til Fjernkontroll, for å forhindre ikke-autorisert tilgang til maskinen.
1
Velg [<Ja>] på skjermbildet for bekrefting av Fjernkontroll og trykk på .
Hvis du vil stille inn PIN-kode for tilgang til Fjernkontroll senere, velger du [<Nr.>] og går videre til "Trinn 4: Koble til trådløst LAN". Trinn 4: Koble til trådløst LAN
2
Bekreft meldingen  trykk på   bekreft meldingen  velg [Ja]  trykk .
Skjermbildet [Fjernkontroll-PIN] vises.
Begrens bruken av Fjernkontroll til kun de brukerne som kjenner til PIN-koden for tilgang til Fjernkontroll.
3
Angi PIN-koden for tilgang til Fjernkontroll  velg [<Bruk>] trykk på .
Angi hvilket som helst tall. Du kan ikke stille inn PIN-koden til å bestå av kun nuller, som "00" eller "0000000".
4
Skriv inn PIN-koden på nytt  velg [<Bruk>]  trykk på .
Etter at meldingen [Innstillinger brukt.] vises, vises skjermbildet for bekrefting av trådløst LAN-tilkoblingen.

Trinn 4: Koble til trådløst LAN

Koble til nettverket ved bruk av trådløst, lokalt nettverk (LAN).
1
Velg [Ja] på skjermbildet for bekreftelse av LAN-forbindelsen og trykk på .
Hvis maskinen ikke er koblet til et trådløst LAN, velger du [Nei] og trykker på , og går deretter videre til "Trinn 5: Konfigurere innstillinger for etterfylling av toner-tjenesten." Trinn 5: Konfigurere innstillinger for etterfylling av toner-tjenesten
Når du kobler til et kablet LAN, må du konfigurere innstillingene for den kablede LAN-forbindelsen etter at du har fullført oppsettveiledningen. Velge kablet eller trådløst LAN
2
Velg tilkoblingstype for trådløst LAN og koble til trådløst LAN.
Når forbindelsen til det trådløse LAN er opprettet, vises skjermbildet for etterfylling av toner-tjenesten.
Avhengig av ruteren for trådløst LAN, kan tilkoblingstype og sikkerhetsstandarder variere. Sjekk for tilkoblingstype og sikkerhetsstandard som støttes av både trådløst LAN-ruteren og maskinen, og opprett deretter en forbindelse i henhold til tilkoblingstype. For standardene og fremgangsmåten, se følgende:
Koble til trådløst LAN

Trinn 5: Konfigurere innstillinger for etterfylling av toner-tjenesten

Du kan konfigurere innstillinger for etterfylling av toner-tjenesten. Med denne tjenesten, leveres nye tonerkassetter automatisk til deg før de eksisterende tonerkassettene er brukt opp.
* Bruke av etterfylling av toner-tjenesten krever registrering hos utvalgte forhandlere på forhånd. Denne tjenesten er kun tilgjengelig i enkelte land.
* Denne tjenesten kan konfigureres gjennom [Tonerlevering stilt.] som vises på skjermbildet [Hjem]. Skjermbildet [Hjem]
1
Trykk på bekreftelseskjermbildet for etterfylling av toner-tjenesten.
2
Trykk på .
3
Trykk på .
Innstillingene som konfigureres i oppsettveiledningen iverksettes.
Når du går ut av oppsettveiledningen, vises skjermbildet [Hjem]. Skjermbildet [Hjem]
Hvis forbindelsen til serveren brytes, kan du prøve å konfigurere innstillingene på nytt igjen, gjennom [Koble til server/kontroller tilkobling] i [Innst. tonerlevering]. Skjermbildet [Hjem]
9759-015