Kan ikke finne skriverserveren å koble til

Feilsøk ved å undersøke punktene nedenfor.
Er utskriftsserveren og datamaskinen korrekt sammenkoblet?
Sjekk nettverksinnstillinger for utskriftsserveren og datamaskinen, og sørg for at de kobles korrekt sammen.
Hvis de er sammenkoblet med en Ethernet-kabel, må du sikre at kabelen er korrekt sammenkoblet.
Er utskriftsserveren startet?
Start utskriftsserveren hvis den ikke er startet.
Er det begrensninger for tilkobling til utskriftsserveren?
Sjekk med administratoren av utskriftsserveren, og be om tillatelse ved behov.
Er nettverkoppdagelse aktivert? (Windows)
Aktiver nettverkoppdagelse hvis det ikke er aktivert. Aktivere nettverkoppdagelse
9759-0C7