Feilsøking

Dette kapittelet beskriver hvordan du feilsøker problemer og svarer på vanlige spørsmål.
Velg et element du vil sjekke fra innholdslisten, eller listen nedenfor.
Du kan klikke på [] øverst i skjermbildet hvis du vil søke etter meldingen eller feilkoden (tresifret nummer som starter med #), som vises på betjeningspanelet, og sjekk hvordan du kan feilsøke problemer.

Vanlige spørsmål

Vanlige spørsmål om drift

Jeg vil skanne en original.
Gjør forberedelser i henhold til lagringsmål for de skannede dataene og sendemetode, og skann deretter originalen.
Skanning
Jeg vil videresende en mottatt faks.
Konfigurer innstillingene til å automatisk videresende faks til en datamaskin eller en annen faksmaskin.
Automatisk videresending og sikkerhetkopiering av mottatte fakser
Sende en faks fra datamaskinen.
Du kan sende et dokument som faks fra en datamaskin, ved bruk av en faksdriver.
Sende faks fra en datamaskin (PC-faks)
Jeg vil skrive ut en konvolutt.
Legg konvolutten i papirskuffen og vær oppmerksom på retningen og siden på konvolutten.
Deretter stiller du inn papirformat og -type i henhold til konvolutten som er lagt i.
Deretter bruker du skriverdriveren på datamaskinen til å angi papirformatet på dokumentet og papirformatet som skal skrives ut. Skriv så ut.
Forberedelser og retning for konvolutter som legges i
Angi papirformat og -type
Skrive ut fra datamaskin
9759-0A1