Utskrevet papir klebes til hverandre

Feilsøk ved å undersøke punktene nedenfor.
Bruker du egnet papir?
Sjekk om papiret i maskinen kan brukes og erstatt det med egnet papir, etter behov.
Brukbart papir
Legge i papir
Angi papirformat og -type korrekt i henhold til papiret som er lagt i. Angi papirformat og -type
Prøv å bruke [Reduser utskriftsklistring].
Å stille [Reduser utskriftsklistring] inn til [På] kan utbedre problemet.
Modell med berøringspanel
Skjermbildet [Hjem] på betjeningspanelet [Meny] [Justering/vedlikehold] [Juster bildekvalitet] [Spesialbehandling] [Reduser utskriftsklistring] [På]
5-linjers LCD-modell
Skjermbildet [Hjem] på betjeningspanelet  [Meny]    [Justering/vedlikehold]    [Juster bildekvalitet]    [Spesialbehandling]   [Reduser utskriftsklistring]    [På]  
* Hvis det å velge [På] ikke løser problemet, stiller du [Utskriftsjusteringsmodus] inn til [På] also.[Utskriftsjusteringsmodus]
* Denne innstillingen er også effektiv for 1-sidig utskrift.
9759-0C1