Utskriftshastigheten er lav

Det tar tid før første siden skrives ut. Utskriftshastigheten kan være redusert etter kontinuerlig utskrift eller utskrift på smalt papir, for å muliggjøre justeringer av temperatur eller bildekvaliteten på maskinen.
I alle tilfeller har det oppstått en feil. Feilsøk ved å undersøke punktene nedenfor.
Sjekk papirretningen.
Dette symptomet kan oppstå avhengig av papirretningen. Endre papirretningen hvis det er mulig. Legge i papir
9759-0CL