Ange mottagare (sändningslogg) (Pekskärmsmodell)

Du kan ange mottagare som du har tidigare har skickat fax till genom att hämta sändningsloggen från faxskärmen på kontrollpanelen. Du kan även använda skanningsinställningarna som användes när du skickade data till dessa mottagare.
När du hämtar sändningsloggen skrivs angivna mottagare och skanningsinställningar över.
Det går inte att använda sändningsloggen om sändning från sändningsloggen är begränsat. Förhindra att mottagare anges från sändningsloggen
1
Tryck på [Mottagare] [Återk. inst.] på faxskärmen.
2
Välj den logg du vill hämta.
Mottagarna anges.
När det finns flera mottagare i loggen visas endast den första mottagaren, men alla mottagare anges.
3
Ändra mottagare och skanningsinställningar om det behövs.
Du kan ändra och skicka de hämtade mottagarna och skanningsinställningarna.
Sändningsloggen raderas i följande fall:
När strömmen stängs av
När inmatning av nya mottagare är begränsat Skicka endast till registrerade mottagare
975A-03E