Starta om enheten

När du ändrar inställningar i enheten kan du beroende på inställning behöva starta om enheten för att ändringarna ska verkställas.
När du ändrar inställningar med antingen kontrollpanelen eller fjärrgränssnittet kan du starta om enheten med strömbrytaren.
När du startar om enheten raderas eventuella data som står i kö för utskrift.
För pekskärmsmodell sparas följande data utan att raderas även om enheten startas om:
Mottagna data som sparats i minnet
Data som väntar på att skickas
Rapporter som skrivs ut automatiskt efter att data har skickats eller tagits emot
 
1
Tryck på strömbrytaren.
Kontrollpanelen stängs av och strömmen stängs av.
Det kan ta några minuter innan strömmen stängs av.
2
Vänta minst 10 sekunder efter att enheten stängts av innan du trycker på strömbrytaren.
Enheten startar.
975A-026