Skärmen [Volyminställningar] (Pekskärmsmodell)

Du kan ange om ljud ska höras från enheten för att meddela om åtgärder och status.
När du trycker på [Meny] på skärmen [Hem]  [Preferenser]  [Volyminställningar] visas skärmen [Volyminställningar].
[Ringsignal], [Sändning klar-ton], [Mottagning klar-ton], [Scanning klar-signal]
Du kan ställa in volymen på ljudet för inkommande fax, ljud som meddelar att ett fax har skickats eller tagits emot eller att ett original har skannats.
[Inmatningston]
Ange om du vill att ljud ska höras när du trycker på knapparna på kontrollpanelen.
[Ogiltig inmatningston]
Ange om du vill att ljud ska höras när ogiltiga knappar trycks ned, t.ex. när du anger ett värde utanför giltighetsintervallet för en inställning.
[Fyll-på-tillbehör-ton]
Ange om du vill att ett ljud ska höras när tonerpatronen håller på att ta slut.
[Varningston]
Ange om du vill att ljud ska höras när pappersstopp eller andra felfunktioner uppstår i enheten.
[Jobbet klart-ton]
Ange om ljud ska höras när kopiering, skanning eller andra åtgärder har slutförts på enheten.
[Energisparvarning]
Ange om ljud ska höras när enhetens viloläge aktiveras eller inaktiveras.
[Ton för avkänning av original i matare]
Ange om ljud ska höras när enheten identifierar ett original i mataren.
975A-03L