Avbryta kopieringsfunktioner

Följ anvisningarna på skärmen för att avbryta kopieringen.

Pekskärmsmodell

Tryck på [Avbryt] [Ja].
Tryck på   [Ja] på kontrollpanelen om ovanstående skärm inte visas.
Om jobblistan visas väljer du jobbet som ska avbrytas och trycker på [Ja].

LCD-modell med 5 rader

Tryck på [Avbryt]    [Ja]  .
Tryck på   [Ja]   på kontrollpanelen om ovanstående skärm inte visas.
Om skärmen med jobblistan visas väljer du jobbet som ska avbrytas och trycker på   [Ja]  .
975A-05J