Förberedelser för att skicka fax från en dator

Gör följande förberedelser på varje dator som fax ska skickas ifrån.

Steg 1: Installera drivrutinen på datorn

Installera faxdrivrutinen på datorn som ska användas för att skicka fax. Installera programvara och drivrutiner på datorn

Steg 2: Ange inställningar för säker sändning av fax

Det är bekvämt att skicka fax från en dator, men det finns också en risk för att fax skickas till fel nummer. Ange följande inställningar i faxdrivrutinen för att minska denna risk.

När Windows används

1
Klicka på [] (Start)  [] (Settings)  [Enheter]  [Skrivare och skannrar].
Skärmen [Skrivare och skannrar] visas.
2
Klicka på enhetens faxdrivrutin [Manage] [Utskriftsinställningar].
Faxdrivrutinens skärm [Utskriftsinställningar] visas.
3
Ange inställningar för säker sändning av fax.
Aktivera bekräftelse av faxnummer.
Ange ett externt anslutningsnummer.
Spara en sändningslogg.
Klicka på [Hjälp] på skärmen [Utskriftsinställningar] om du vill se hjälpen och få mer information.

När macOS används

Använd utskriftsdialogrutan (faxdrivrutinens inställningsskärm) för att ange inställningar för att skicka säkra fax.
Aktivera bekräftelse av faxnummer.
Ange ett externt anslutningsnummer.
Klicka på [] i utskriftsdialogrutan om du vill se hjälpen och få mer information.

Steg 3: Testsändning av fax

När installationen och inställningarna är klara kan du göra en testsändning för att kontrollera att fax skickas på rätt sätt. Skicka fax från en dator (PC-fax)
975A-04L