Ändra mottagningsläge för fax och inställningar för åtgärder när ett fax tas emot

Du kan ändra standardinställningen för mottagningsläget.
När [Fax/tel (auto-växling)] har aktiverats för att avgöra om ett inkommande samtal är ett fax kan du även ange inställningar t.ex. för hur länge ringsignalen ska pågå.
Använd kontrollpanelen för att ange inställningar. Du kan inte ange inställningar med fjärranvändargränssnittet på en dator.
1
Tryck på [Fax] på skärmen [Hem] på kontrollpanelen. Skärmen [Hem]
2
Tryck på [Mottagningsläge:].
Skärmen [Mottagningsläge] visas.
3
Välj mottagningsläget.
När du använder en telefon eller tillvalet TELEPHONE 6 KIT utan att ansluta enheten
Välj [Auto]. Används endast för fax.
Fax tas emot automatiskt.
Inkommande röstsamtal kan inte besvaras.
När du ansluter en vanlig telefon eller TELEPHONE 6 KIT
När du tar emot fax automatiskt
Välj [Fax/tel (auto-växling)]. Både fax och telefonlur kan användas.
Fax tas emot automatiskt.
När ett röstsamtal tas emot ringer enheten. Lyft luren för att besvara samtalet.
När du tar emot fax manuellt
Välj [Manuell]. Både fax och telefonlur kan användas.
Enheten ringer för både fax och röstsamtal.
Om du hör en faxton när du lyfter luren tar du emot faxet manuellt. Ta emot fax
Du kan även ställa in att fax ska tas emot automatiskt efter att enheten har ringt under en viss tidsperiod. [Växla till automatisk mottagning]
När du ansluter en telefonsvarare
Välj [Telefonsvarare]. Både fax och telefonlur kan användas.
Fax tas emot automatiskt.
När ett röstsamtal tas emot kan telefonsvararen spela in meddelanden. Du kan besvara röstsamtal genom att lyfta luren innan inspelningen startar.
* Ställ in telefonsvararen så att inspelningsfunktionen aktiveras efter att enheten har ringt en eller två gånger.
* När du spelar in ditt meddelande är det lämpligt att du är tyst i fyra sekunder eller håller hela meddelandet kortare än 20 sekunder.
4
Ange tiden för ringsignalen och åtgärder när ett fax tas emot. Tryck sedan på [Använd].
Ange det här när du väljer [Fax/tel (auto-växling)] som mottagningsläge. Om du väljer ett annat mottagningsläge hoppar du över det här steget.
[Starttid uppringning]
Ange tidsperioden för att avgöra om det inkommande samtalet är ett fax eller röstsamtal. Enheten ringer inte under denna period.
Mottagningen startar när enheten avgör att det är ett fax.
[Inkommande ringtid]
Ange tidsperioden för ringsignalen vid inkommande samtal när enheten har avgjort att det inkommande samtalet inte är ett fax.
[Åtgärd efter ringning]
Välj åtgärd i det fall telefonluren inte lyfts när det ringer.
Välj [Slut] för att avvisa samtalet eller [Ta emot] för att ta emot faxet.
Ansluta en telefon eller tillvalet TELEPHONE 6 KIT
Information om hur du ansluter en telefon eller tillvalet TELEPHONE 6 KIT finns i beskrivningen av hur du kopplar upp dig mot telefonlinjen. Steg 4: Ansluta till telefonlinje
[Nätväxel]
Beroende på land kan [Nätväxel] visas som mottagningsläge. I det här läget skiljer enheten på mottagna röstsamtal och fax. Ett abonnemang på en nätväxeltjänst krävs för att använda det här läget.
Du måste ansluta enheten till en extern telefon eller tillvalslur i förväg.
975A-04R