Skärmen [Hem]

När du trycker på [] på kontrollpanelen öppnas den här skärmen.

Skärmen [Hem] på Pekskärmsmodell

Enhetsstatusen visas överst på skärmen för en snabb kontroll och åtgärd när det behövs.

Enhetsstatus

[]
När enheten är ansluten till trådbundet LAN visas [].

Funktioner och inställningsknappar

[Meny]
Ange olika inställningar för enheten. Alternativ på inställningsmenyn
[Kopia]
Kopierar original. Kopiering
[Fax]
Faxar dokument. Faxning
[Scanna]
Skannar original. Skanna
[Adr. Bok]
Registrera mottagare när du skickar fax. Du kan ange mottagare från adressboken eller använda sändningsfunktionen.
Registrera mottagare (adressboken) (Pekskärmsmodell)
Ange mottagare (adressboken) (Pekskärmsmodell)
[Papp.inst.]
Anslut mobila enheter till enheten. Ansluta en mobil enhet till den här enheten
[Scan  PC1] och [Scan  PC2]
Skanna med de inställningar som har registrerats i förväg. Skanning med kortkommando
[Spara ppr]
Kopiera 2-sidiga eller 4-sidiga original så att de ryms på ett enda pappersark. Använda Spara papper vid kopiering
[ID-korts- kopia]
Kopierar fram- och baksidan av ID-kort. Kopiera båda sidorna av ID-kort på ett ark
[Passkopia]
Kopierar flera pass på ett enda pappersark. Kopiera flera pass på ett ark
[Snabbval 1] - [Snabbval 4]
Registrera och hämta ofta förekommande mottagare. Funktionen Adressbok (Pekskärmsmodell)
[Kodad uppringning]
Ange ett tresiffrigt nummer för att hämta den mottagare som har registrerats på det kortnumret. Funktionen Adressbok (Pekskärmsmodell)
[Mobil portal]
Anslut mobila enheter till enheten. Ansluta en mobil enhet till den här enheten
[Heminst.]
Du kan ändra visningsordning för objekten på skärmen [Hem]. Anpassa skärmen Hem
[Uppdatera firmware]
Uppdaterar firmware via Internet. Uppdatera firmware (Pekskärmsmodell)
[Trådlös LAN-inst.]
Ansluter en dator till enheten via en router (åtkomstpunkt) för trådlöst LAN. Ansluta till trådlöst LAN genom att söka efter en router (åtkomstpunktmetoden)
[Lev.inställn. f. toner]
Du kan ange inställningar för en tonerpåfyllningstjänst. Innan du använder en tonerpåfyllningstjänst behöver du registrera dig hos utvalda återförsäljare. Den här tjänsten är inte tillgänglig i alla länder.

Skärmen [Hem] på LCD-modell med 5 rader

Enhetsstatusen visas överst och nederst på skärmen för en snabb kontroll och åtgärd när det behövs.

Enhetsstatus

[]
När enheten är ansluten till trådbundet LAN visas [].
[]
Visar kvarvarande mängd toner i tonerpatronen.

Funktioner och inställningsknappar

[Kopia]
Kopierar original. Kopiering

[Scanna]
Skannar original. Skanna
[Statusmonitor]
Du kan kontrollera information om enheten, användning och loggar, nätverksinställningar samt felinformation. Skärmen [Statusmonitor]
[Meny]
Ange olika inställningar för enheten. Alternativ på inställningsmenyn
[Pappersinställn.]
Ange pappersformatet och papperstypen som ska användas och registrera papper som används ofta. Ange pappersformat och papperstyp
[Scan  PC]
Skanna med de inställningar som har registrerats i förväg. Skanning med kortkommando
[Paper Save Copy]
Kopiera 2-sidiga eller 4-sidiga original så att de ryms på ett enda pappersark. Använda Spara papper vid kopiering
[Passkopia]
Kopierar flera pass på ett enda pappersark. Kopiera flera pass på ett ark
[Mobil portal]
Anslut mobila enheter till enheten. Ansluta en mobil enhet till den här enheten
[Visningsordn. (Hem)]
Du kan ändra visningsordning för objekten på skärmen [Hem]. Anpassa skärmen Hem
[Uppdatera firmware]
Uppdaterar firmware via Internet. Uppdatera firmware (LCD-modell med 5 rader)
[Trådlös LAN-inst.]
Ansluter en dator till enheten via en router (åtkomstpunkt) för trådlöst LAN. Ansluta till trådlöst LAN genom att söka efter en router (åtkomstpunktmetoden)
[Lev.inställn. f. toner]
Du kan ange inställningar för en tonerpåfyllningstjänst. Innan du använder en tonerpåfyllningstjänst behöver du registrera dig hos utvalda återförsäljare. Den här tjänsten är inte tillgänglig i alla länder.
975A-02A