Lista med förbrukningsartiklar

Beteckningar på enhetens förbrukningsartiklar och antalet sidor som kan skrivas ut visas nedan.
Dessutom måste vissa föreskrifter iakttas vid hantering och förvaring av förbrukningsartiklar. Se även "Viktiga säkerhetsanvisningar". Handböcker till enheten
För optimal utskriftskvalitet är det lämpligt att använda Canons originaltoner, kassetter och delar.
 

Tonerkassett

Medföljande tonerpatron
Antalet sidor som i genomsnitt kan skrivas ut*1 med medföljande tonerpatron visas nedan.
*1 Det genomsnittliga antalet baseras på "ISO/IEC 19752" (den globala standard som är relaterad till dokumentet "Metod för bestämmande av tonerpatronlivslängd för monokromatiska elektrofotografiska skrivare och flerfunktionsenheter som innehåller skrivarkomponenter" utgiven av ISO (International Organization for Standardization)) vid utskrift på papper i A4-format med standardinställning för utskriftstäthet.
700 ark
Utbytestonerpatron
Canons originaltonerpatron för utbyte och genomsnittligt antal ark som kan skrivas ut*1 visas nedan.
För optimal utskriftskvalitet är det lämpligt att använda Canons originaltonerkassetter.
*1 Det genomsnittliga antalet baseras på "ISO/IEC 19752" (den globala standard som är relaterad till dokumentet "Metod för bestämmande av tonerpatronlivslängd för monokromatiska elektrofotografiska skrivare och flerfunktionsenheter som innehåller skrivarkomponenter" utgiven av ISO (International Organization for Standardization)) vid utskrift på papper i A4-format med standardinställning för utskriftstäthet.
Canon Cartridge 071
1200 ark
Canon Cartridge 071 H
2500 ark
Förvara tonerpatroner enligt beskrivningen nedan. Felaktig förvaringsplats eller miljö för tonerpatroner kan orsaka problem som t.ex. dataförlust.
Förvara den i oöppnad förpackning tills den ska användas.
Förvara inte tonerpatroner stående eller upp och ned.
Förvara inte tonerpatroner på följande platser:
Platser som utsätts för öppen eld
Platser som utsätts för direkt solljus eller starkt ljus under fem minuter eller mer
Platser med onormalt hög salthalt i luften
Platser som utsätts för frätande gas (t.ex. aerosolsprej eller ammoniak)
Mycket varma och/eller fuktiga platser
Platser med plötsliga förändringar i temperatur och luftfuktighet, där kondens lätt kan uppträda
Mycket dammiga platser
Platser inom räckhåll för barn
Platser i närheten av produkter påverkade av magnetism (t.ex. disketter eller hårddiskar)
Spara förpackningsmaterialet för framtida bruk. Det kan behövas i situationer som t.ex. när enheten ska förvaras med borttagen tonerpatron.
Canon förbehåller sig rätten att flytta på, omforma, lägga till eller ta bort förpackningsmaterial utan föregående meddelande.
Förvara tonerpatroner på följande sätt:
Temperaturintervall vid förvaring: -20 - 40 °C
Luftfuktighetsintervall vid förvaring: 35 - 85 % RH (relativ luftfuktighet, utan kondens)* 1
 
*1 Även inom det tillåtna intervallet för förvaring kan vattendroppar (kondens) uppstå på insidan av tonerpatronen om det är en temperaturskillnad mellan tonerpatronens insida och utsida. Kondensation har en negativ effekt på utskriftskvaliteten.
Se upp med förfalskade tonerkassetter
Tänk på att falska Canon-tonerkassetter kan vara i omlopp. Om du använder falska tonerkassetter kan utskrifterna och maskinens prestanda försämras. Canon ansvarar inte för eventuella fel, olyckor och skador som härrör från användning av falska tonerkassetter.
För mer information, se https://global.canon/ctc/.
Tonerpatroner kan behöva bytas ut innan det genomsnittliga antalet sidor har uppnåtts beroende på installationsmiljö, pappersformat för utskrifter och typ av original.
Om tiden för automatisk avstängning minskas från standardinställningen (4 timmar) kan det innebära att tonerpatronens livslängd förkortas.
975A-09X