Byta förbrukningsartiklar

Om ett meddelande om förbrukningsartiklar visas på kontrollpanelens skärm eller i fjärranvändargränssnittet, eller om utskriftskvaliteten försämras, behöver förbrukningsartiklar bytas.
Du kan se aktuella kvarvarande nivåer av förbrukningsartiklar på kontrollpanelen eller i fjärranvändargränssnittet. Beteckningar på förbrukningsartiklar och antalet sidor som kan skrivas ut visas i listan med förbrukningsartiklar.
975A-09S