Flytta enheten

Enheten är tung. När du flyttar enheten för att rengöra den eller för att byta plats ska du göra på nedanstående sätt för att förhindra olyckor och person- eller materialskador.
Om enheten ska transporteras på grund av flytt, bortforsling osv. ska följande åtgärder vidtas för att förhindra skador och fel som kan uppkomma under transporten:
Ta bort tonerpatronen.
Packa ned enheten i originalförpackningen (kartongen) med det skyddande förpackningsmaterialet.
1
Stäng av enheten. Stänga av enheten
När du stänger av enheten raderas alla data i utskriftskön.
2
Koppla loss nätkabeln på det sätt som visas.
3
Koppla loss alla kablar och sladdar som är anslutna till enheten.
* Antalet anslutna kablar och sladdar beror på användningsmiljön.
4
Ta bort luren från basenheten om tillvalet TELEPHONE 6 KIT är installerat.
5
Om du ska flytta enheten en lång sträcka ska du ta ur tonerpatronen för att förhindra tonerspill. Byta tonerpatron
6
Öppna pappersluckan och ta bort eventuellt papper.
Om pappersledarna är utdragna ska du skjuta in dem så att de ryms i lådan.
7
Stäng den främre luckan och alla övriga öppna delar.
8
Ta tag i handtagen och lyft enheten när du ska flytta den.
Enheten är tung. Enhetens mått och vikt framgår av specifikationerna. Grundläggande specifikationer
9
Ställ ned enheten försiktigt.
Information om installationsåtgärder efter flytt finns i "Installationsguide". Handböcker till enheten
975A-0A0