Specifikationer för säkerhets- och hanteringsfunktioner

Brandvägg

Upp till 16 IP-adresser (eller IP-adressintervall) går att specificera för både IPv4 och IPv6.
Upp till 32 MAC-adresser går att specificera.

Nycklar och certifikat

Följande nycklar och certifikat stöds:

Självgenererad nyckel och självsignerat certifikat eller CSR

Algoritm för offentlig nyckel (och nyckellängd)
RSA (512 bitar, 1 024 bitar, 2 048 bitar, 4 096 bitar)
ECDSA (P256, P384, P521)
Algoritm för certifikatssignatur
RSA: SHA-256, SHA-384*1, SHA-512*1
ECDSA: SHA-256, SHA-384, SHA-512
*1 SHA384-RSA och SHA512-RSA är endast tillgängliga när RSA-nyckeln längd är 1 024 bitar eller längre.

Nyckel och certifikat eller CA-certifikat för installation

Format
Nyckel
PKCS#12*1
CA-certifikat
X.509 DER-format/PEM-format
Filnamnstillägg
Nyckel
".p12" eller ".pfx"
CA-certifikat
".cer" eller ".pem"
Algoritm för offentlig nyckel (och nyckellängd)
RSA (512 bitar, 1 024 bitar, 2 048 bitar, 4 096 bitar)
ECDSA (P256, P384, P521)
Algoritm för certifikatssignatur
RSA: SHA-256, SHA-384*2, SHA-512*2
ECDSA: SHA-256, SHA-384, SHA-512
*1 Krav för certifikatet som finns i en nyckel är i linje med CA-certifikat.
*2 SHA384-RSA och SHA512-RSA är endast tillgängliga när RSA-nyckeln längd är 1 024 bitar eller längre.
Enheten har inte stöd för användning av en lista över återkallade certifikat (CRL).

Definition av "Svag kryptering"

När [Förbjud svag kryptering] i [Krypteringsinställn.] är inställd på [På] är användning av följande algoritmer förbjuden. [Krypteringsinställn.]
Hash
MD4, MD5, SHA-1
HMAC
HMAC-MD5
Allmän nyckelkryptering
RC2, RC4, DES
Publik nyckelkryptering
RSA-kryptering (512 bitar/1 024 bitar)
RSA-signatur (512 bitar/1 024 bitar)
DSA (512 bitar/1 024 bitar)
DH (512 bitar/1 024 bitar)
Även när [Förbjud nyckel/certif. m. svag krypt.] i [Krypteringsinställn.] är inställd på [På] kan hash-algoritmen SHA-1, som används för att signera ett rotcertifikat, användas.

TLS

Följande kombinationer av TLS-versioner och algoritmer kan användas:
: Användbart     : Inte användbart
Algoritm
TLS-version
TLS 1.3
TLS 1.2
TLS 1.1
TLS 1.0
Krypteringsalgoritm
AES-CBC (256 bitar)
AES-CBC (128 bitar)
AES- GCM (256 bitar)
AES- GCM (128 bitar)
3DES-CBC
CHACHA20-POLY1305
Nyckelutbytesalgoritm
RSA
ECDHE
X25519
Signaturalgoritm
RSA
ECDSA
HMAC-algoritm
SHA1
SHA256
SHA384
975A-00W