Importera och exportera adressboken (Pekskärmsmodell)

Du kan skriva adressboken till filer och spara (exportera) dem på en dator. Du kan även läsa in en exporterad fil och använda (importera) adressboken på enheten.
Du kan använda import- och exportfunktionerna för att säkerhetskopiera adressboken och ha dem till hands när du snabbt behöver återställa efter en krasch.
Dessutom kan en exporterad fil importeras i en annan enhet för att kunna dela adressboken med den andra enheten utan att behöva registrera mottagare eller ange inställningar.
 
Stäng inte av enheten förrän importen eller exporten är klar.
Det kan ta några minuter innan processen slutförs. Om du stänger av enheten medan processen pågår kan data blir korrupta eller enheten skadas.
Använd inte enheten under import eller export.
Kontrollera att det inte pågår utskrift eller någon annan funktion innan du importerar eller exporterar.

Exportera adressboken

Välj de objekt som ska exporteras och skriv dem till en fil. Välj ett lämpligt format när du exporterar adressboken.
Exportera adressboken med fjärrgränssnittet på en dator. Det går inte att exportera den från kontrollpanelen.
Du måste ha administratörsbehörighet.
1
Logga in på fjärranvändargränssnittet i systemhanteringsläge. Starta fjärranvändargränssnittet
2
Klicka på [Inställningar/Registrering] på fjärranvändargränssnittets portalsida. Fjärranvändargränssnittets portalsida
3
Klicka på [Datahantering] [Exportera].
Skärmen [Exportera] visas.
4
Klicka på [Starta export] för att spara exporterade data som en fil på en dator.
5
Logga ut från fjärranvändargränssnittet.

Importera adressboken

Ange den exporterade filen och välj de objekt som ska importeras.
Filformat för import
Enhetskonfigurationsfil (*.dcm)
Canon adressboksfil (*.abk)
Importera adressboken med fjärrgränssnittet på en dator. Det går inte att importera den från kontrollpanelen.
Du måste ha administratörsbehörighet. I vissa fall kan enheten startas om automatiskt.
1
Logga in på fjärranvändargränssnittet i systemhanteringsläge. Starta fjärranvändargränssnittet
2
Klicka på [Inställningar/Registrering] på fjärranvändargränssnittets portalsida. Fjärranvändargränssnittets portalsida
3
Klicka på [Datahantering] [Importera].
Skärmen [Importera] visas.
4
Klicka på [Bläddra] i [Filsökväg] och ange filen som ska importeras.
5
Klicka på [Starta import] [OK].
Den valda filen importeras till enheten.
6
Klicka på [OK] på skärmen som visar att importen är klar.
7
Logga ut från fjärranvändargränssnittet.
975A-07K