Avbryta utskrift

Du kan avbryta utskriften från en dator. När du avbryter utskriften efter att data har skickats till enheten ska du använda kontrollpanelen eller fjärrgränssnittet.

Avbryta utskrift från en dator

När du använder Windows

Klicka på [Avbryt] om utskriftsskärmen visas.
Om ovanstående skärm inte visas dubbelklickar du på skrivarikonen i Windows meddelandefält och väljer dokumentet som ska avbrytas. Klicka sedan på [Dokument] [Avbryt] [Ja].
Om skrivarikonen inte visas i Windows meddelandefält eller om dokumentet som ska avbrytas inte visas har data skickats till enheten efter att den har behandlats i datorn.
Använd i så fall kontrollpanelen på enheten eller fjärranvändargränssnittet för att avbryta. Avbryta utskrift med kontrollpanelen

När du använder macOS

Klicka på skrivarikonen i Dock, välj dokumentet som ska avbrytas och klicka på [].

Avbryta utskrift med kontrollpanelen

Pekskärmsmodell

Tryck på på kontrollpanelen [Ja]. Kontrollpanel
Om jobblistan visas väljer du jobbet som ska avbrytas och trycker på [Ja].
 

LCD-modell med 5 rader

Tryck på  på kontrollpanelen  [<Ja>]  Kontrollpanel
Om skärmen med jobblistan visas väljer du jobbet som ska avbrytas och trycker på   [<Ja>]  .

Avbryta utskrift med fjärranvändargränssnittet

Du kan avbryta utskrift på skärmen [Statusmonitor/Avbryt] [Jobbstatus] i [Skriv ut] i fjärranvändargränssnittet. Kontrollera användning och loggar med fjärranvändargränssnittet
975A-045