Kontrollera status och logg för skannade data som sparas (Pekskärmsmodell)

Du kan kontrollera status och logg för skannade data som sparas när du skannar med enheten.
Bearbetningar som hanteras av enheten, inklusive att spara skannade data, hanteras som jobb. Genom att kontrollera jobbstatus och jobblogg kan du avgöra om skanningsjobbet utförts på avsett sätt och orsaken till fel som eventuellt inträffar.
* Om loggen är dold kan du endast kontrollera statusen för data som skickas och sparas. [Visa jobblogg]
I det här avsnittet beskrivs hur du kontrollerar status och logg med kontrollpanelen.
Du kan även använda fjärranvändargränssnittet på en dator för att kontrollera status och logg. Kontrollera användning och loggar med fjärranvändargränssnittet
1
Tryck på  på kontrollpanelen. Kontrollpanel
2
Tryck på [Sändningsjobb].
3
Kontrollera status och logg på [Jobbstatus] eller [Jobblogg].
Kontrollera sparstatus
1
Kontrollera de jobb som håller på att bearbetas eller väntar på att bli bearbetade på [Jobbstatus].
2
Välj ett jobb om du vill se detaljer.
Jobbdetaljer visas.
3
Kontrollera antalet sidor och mottagaren.
För jobb med flera mottagare trycker du på [Mottagare:] för att se mottagarlistan.
Kontrollera sparlogg
1
Kontrollera slutförda sparjobb på [Jobblogg].
2
Välj ett jobb om du vill se detaljer.
Jobbdetaljer visas.
3
Kontrollera antalet sidor och mottagaren.
För jobb med flera mottagare trycker du på [Mottagare:] för att se mottagarlistan.
Om loggen för sparade jobb visar [Fel]
Sparfunktionen avbröts eller ett fel inträffade.
Om ett tresiffrigt nummer som inleds med "#" (felkod) visas kan du kontrollera orsaken och lösningen med hjälp av felkoden. En felkod visas
975A-04H